Свідоцтво на торговельну марку № 312513 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 312513 (заявка m201920531): mln
(111)
Номер свідоцтва
312513
(210)
Номер заявки
m201920531
(151)
Дата реєстрації знака
19.01.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.07.2029
(220)
Дата подання заявки
16.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
19.01.2022, бюл. № 3/2022
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕДЛІ ФІНАНС»;
Вул. Багговутiвська, будинок 17-21, м. Київ, 04107 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРЕДЛІ ФІНАНС»;
Вул. Багговутiвська, будинок 17-21, м. Київ, 04107 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Бочаров Максим Анатолійович (№ 367);
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135

(750)
Адреса для листування

Бочаров Максим Анатолійович;
Вул. В'ячеслава Чорновола, 25, оф. 3, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; надавання ділової інформації через веб-сайти; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; надавання переліку веб-сайтів на комерційні або рекламні потреби; послуги щодо комерційного посередництва; макетування реклами; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; послуги з порівнювання цін; презентація товарів на всіх медіазасобах з метою роздрібного продажу. 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; надавання позик з розстроченням платежу; маклерські послуги щодо нерухомого майна та фінансових операцій; послуги бюро кредитних історій; банківські послуги; оцінювання нерухомого майна; послуги взаємних фондів; інвестування капіталу; надавання поручительств; обмінювання грошей; зберігання у сейфах; надавання позик (фінансування); факторингові операції; послуги з фінансування; менеджмент фінансовий; надавання позик під заставу; аналізування фінансове; оцінювання антикваріату; оцінювання творів мистецтва; фінансове консультування; обробляння платежів за кредитними картками; обробляння платежів за дебетовими картками; електронне переказування коштів; фінансове інформування; оцінювання коштовностей; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання марок; зберігання цінностей; фінансове спонсорство; дистанційне банківське обслуговування; кредитування під заставу. 

Кл.38:

Телекомунікаційні послуги; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги). 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 142200 (заявка m201107193): ломбард благо
*142200 m201107193

Схожі торговельні марки