Свідоцтво на знак № 114747 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 114747 (заявка m200900235): пм; продмагъ
(111)
Номер свідоцтва
114747
(210)
Номер заявки
m200900235
(151)
Дата реєстрації знака
10.11.2009
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
23.10.2018
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
15.01.2019
(186)
Дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
15.01.2029
(220)
Дата подання заявки
15.01.2009
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.11.2009, бюл. № 21/2009
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСІТІУСМАРКЕТ»;
Вул. Мала Житомирська, 17 А, м. Київ, 01001 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОСІТІУСМАРКЕТ»;
Вул. Мала Житомирська, 17 А, м. Київ, 01001 (UA)

(740)
Довірена особа

Халаїм Олексій Пимонович;
Вул. Ентузіастів, 7/1, кв. 13, м. Київ, 154, 02154

(750)
Адреса для листування

Халаїм Олексій Пимонович;
Вул. Ентузіастів, 7/1, кв. 13, м. Київ, 02154 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; розповсюджування зразків; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; розповсюджування рекламних матеріалів; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту продовольчих та непродовольчих товарів,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати, купувати ці товари у спеціалізованих та неспеціалізованих магазинах (пунктах,; в тому числі на лотках ринків) роздрібної,; оптової торгівлі,; через мережу інтернет,; на підприємствах побутового обслуговування та промислових підприємствах; всі вищезазначені послуги,; що пов'язані із введенням промислових та непромислових товарів в цивільний оборот