Свідоцтво на торговельну марку № 321709 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 321709 (заявка m202020764): arton; the best smoke alarms
(111)
Номер свідоцтва
321709
(210)
Номер заявки
m202020764
(151)
Дата реєстрації знака
06.07.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
07.10.2030
(220)
Дата подання заявки
07.10.2020
(441)
Дата публікації заявки
03.11.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
06.07.2022, бюл. № 27/2022
(731)
Заявники

Приватне підприємство «Артон»;
Вул. Прутська, ###, м. Чернівці, 58008 (UA)

(732)
Власники

Приватне підприємство «Артон»;
Вул. Прутська, ###, м. Чернівці, 58008 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Микитюк Олена Петрівна (№ 179);
Бульв. Героїв Крут, 15, кв. 69, м. Чернівці, 58032

(750)
Адреса для листування

Микитюк Олена Петрівна;
Бульв. Героїв Крут, 15, кв. 69, м. Чернівці, 58032 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Автоматичні вимикачі; адаптери електричні; акселерометри; актинометри; акумулятори електричні; альтиметри; амперметри; анемометри; апарати для гасіння вогню; апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби; аудіо-, відеоприймачі; аудіоінтерфейси; блоки пам'яті комп'ютера; відеотелефони; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відеоекрани; відеокамери; відеокасети; відгалужувальні коробки (електрика); вогнегасники; газоаналізатори; газометри (вимірювальні інструменти); детектори; детектори диму; дзвоники (попереджальні пристрої); дзеркала (оптика); дзеркала для контрольно-оглядових робіт; діагностичні апарати, крім призначених на медичні потреби; дросельні котушки (імпеданс); з'єднувачі (електрика); електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електромагнітні котушки; електронні оповіщальні дошки; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; індикатори нахилу; інвертори (електрика); комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; контакти електричні; коробки з'єднання (електрика); котушки електричні; котушки індуктивності (електрика); ліхтарі оптичні; магнітні стрічки для відеозаписування; машини і прилади для випробовування матеріалів; модеми; об'єктиви (лінзи) (оптика); оптичні апарати та інструменти; оптичні вироби; оптичні волокна (світловоди); оптичні диски; оптичні зчитувачі знаків; оптичні конденсори; оптичні лінзи; оптичні носії інформації; панелі сигнальні світні або механічні; передавачі електронних сигналів; перемикальні коробки (електрика); пожежні пристрої для збивання полум'я; пожежні сигналізатори; покажчики електровтрат; поливальні протипожежні системи; прилади для аналізування повітря; пристрої для відеозаписування; пристрої сигнальні спалахові для рятувальних операцій лазерні; пристрої сигнальні спалахові для рятувальних операцій невибухові та непіротехнічні; проблискові ліхтарі (світлові сигнальні пристрої); протизавадні пристрої (електрика); протикрадіжна попереджальна апаратура; протикрадіжні запобіжні пристрої електричні; процесори (центральні блоки обробляння даних); пульти керування (електрика); розподільні коробки (електрика); сигналізатори для подавання сигналів у тумані невибухові; сигналізація світлова або механічна; сигнальні дзвоники; сигнальні дзвоники електричні; сигнальні ліхтарі; сигнальні пристрої; сигнальні свистки; сирени; телефонні апарати; телефонні передавачі; температурні індикатори; температурні індикаторні наклейки, крім призначених на медичні потреби; тримачі для електричних котушок; цифрові табло. 

Кл.35:

Демонстрування товарів; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги щодо оптового та роздрібного продажу автоматичних вимикачів, адаптерів електричних, акселерометрів, актинометрів, акумуляторів електричних, альтиметрів, амперметрів, анемометрів, апаратів для гасіння вогню, апаратури для аналізування, крім призначеної на медичні потреби, аудіо-, відеоприймачів, аудіоінтерфейсів, блоків пам'яті комп'ютера, відеотелефонів, вимірювальних приладів, вимірювальних приладів електричних, вимірювальних пристроїв, випрямлячів струму, високочастотної апаратури, відеоекранів, відеокамер, відеокасет, відгалужувальних коробок (електрики), вогнегасників, газоаналізаторів, газометрів (вимірювальних інструментів), детекторів, детекторів диму, дзвоників (попереджальних пристроїв), дзеркал (оптики), дзеркал для контрольно-оглядових робіт, діагностичних апаратів, крім призначених на медичні потреби, дросельних котушок (імпедансів), з'єднувачів (електрики), електричного устатковання для дистанційного керування виробничими процесами, електромагнітних котушок, електронних оповіщальних дошок, електронних дисплеїв для відображання даних у вигляді цифр, індикаторів нахилу, інверторів (електрики), комп'ютерного апаратного забезпечення, комп'ютерного програмного забезпечення записаного, комп'ютерних програм завантажних, комп'ютерних програм записаних, комп'ютерних програм оперативного обслуговування записаних, комп'ютерних програмних додатків завантажних, комп'ютерних програмних платформ записаних або завантажних, контактів електричних, коробок з'єднання (електрики), котушок електричних, котушок індуктивності (електрики), ліхтарів оптичних, магнітних стрічок для відеозаписування, машин і приладів для випробовування матеріалів, модемів, об'єктивів (лінз) (оптики), оптичних апаратів та інструментів, оптичних виробів, оптичних волокн (світловодів), оптичних дисків, оптичних зчитувачів знаків, оптичних конденсорів, оптичних лінз, оптичних носіїв інформації, панелей сигнальних світних або механічних, передавачів електронних сигналів, перемикальних коробок (електрики), пожежних пристроїв для збивання полум'я, пожежних сигналізаторів, покажчиків електровтрат, поливальних протипожежних систем, приладів для аналізування повітря, пристроїв для відеозаписування, пристроїв сигнальних спалахових для рятувальних операцій лазерних, пристроїв сигнальних спалахових для рятувальних операцій невибухових та непіротехнічних, проблискових ліхтарів (світлових сигнальних пристроїв), протизавадних пристроїв (електрики), протикрадіжної попереджальної апаратури, протикрадіжних запобіжних пристроїв електричних, процесорів (центральних блоків обробляння даних), пультів керування (електрики), розподільних коробок (електрики), сигналізаторів для подавання сигналів у тумані невибухових, сигналізації світлової або механічної, сигнальних дзвоників, сигнальних дзвоників електричних, сигнальних ліхтарів, сигнальних пристроїв, сигнальних свистків, сирен, телефонних апаратів, телефонних передавачів, температурних індикаторів, температурних індикаторних наклейок, крім призначених на медичні потреби, тримачів для електричних котушок, цифрових табло; представляння автоматичних вимикачів, адаптерів електричних, акселерометрів, актинометрів, акумуляторів електричних, альтиметрів, амперметрів, анемометрів, апаратів для гасіння вогню, апаратури для аналізування, крім призначеної на медичні потреби, аудіо-, відеоприймачів, аудіоінтерфейсів, блоків пам'яті комп'ютера, відеотелефонів, вимірювальних приладів, вимірювальних приладів електричних, вимірювальних пристроїв, випрямлячів струму, високочастотної апаратури, відеоекранів, відеокамер, відеокасет, відгалужувальних коробок (електрики), вогнегасників, газоаналізаторів, газометрів (вимірювальних інструментів), детекторів, детекторів диму, дзвоників (попереджальних пристроїв), дзеркал (оптики), дзеркал для контрольно-оглядових робіт, діагностичних апаратів, крім призначених на медичні потреби, дросельних котушок (імпедансів), з'єднувачів (електрики), електричного устатковання для дистанційного керування виробничими процесами, електромагнітних котушок, електронних оповіщальних дошок, електронних дисплеїв для відображання даних у вигляді цифр, індикаторів нахилу, інверторів (електрики), комп'ютерного апаратного забезпечення, комп'ютерного програмного забезпечення записаного, комп'ютерних програм завантажних, комп'ютерних програм записаних, комп'ютерних програм оперативного обслуговування записаних, комп'ютерних програмних додатків завантажних, комп'ютерних програмних платформ записаних або завантажних, контактів електричних, коробок з'єднання (електрики), котушок електричних, котушок індуктивності (електрики), ліхтарів оптичних, магнітних стрічок для відеозаписування, машин і приладів для випробовування матеріалів, модемів, об'єктивів (лінз) (оптики), оптичних апаратів та інструментів, оптичних виробів, оптичних волокн (світловодів), оптичних дисків, оптичних зчитувачів знаків, оптичних конденсорів, оптичних лінз, оптичних носіїв інформації, панелей сигнальних світних або механічних, передавачів електронних сигналів, перемикальних коробок (електрики), пожежних пристроїв для збивання полум'я, пожежних сигналізаторів, покажчиків електровтрат, поливальних протипожежних систем, приладів для аналізування повітря, пристроїв для відеозаписування, пристроїв сигнальних спалахових для рятувальних операцій лазерних, пристроїв сигнальних спалахових для рятувальних операцій невибухових та непіротехнічних, проблискових ліхтарів (світлових сигнальних пристроїв), протизавадних пристроїв (електрики), протикрадіжної попереджальної апаратури, протикрадіжних запобіжних пристроїв електричних, процесорів (центральних блоків обробляння даних), пультів керування (електрики), розподільних коробок (електрики), сигналізаторів для подавання сигналів у тумані невибухових, сигналізації світлової або механічної, сигнальних дзвоників, сигнальних дзвоників електричних, сигнальних ліхтарів, сигнальних пристроїв, сигнальних свистків, сирен, телефонних апаратів, телефонних передавачів, температурних індикаторів, температурних індикаторних наклейок, крім призначених на медичні потреби, тримачів для електричних котушок, цифрових табло на засобах інформування з метою оптового та роздрібного продажу. 

Інші торговельні марки цього власника