Свідоцтво на торговельну марку № 308610 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308610 (заявка m201927285): больно, но прикольно
(111)
Номер свідоцтва
308610
(210)
Номер заявки
m201927285
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.09.2029
(220)
Дата подання заявки
30.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений;

(731)
Заявники

ПТМ Гард, СІА (PTM Guard, SIA);
Карля Улманя гатве 2А, Рига, LV-1004, Латвія (Karla Ulmana gatve 2A, Riga, LV-1004, Latvia) (LV)

(732)
Власники

ПТМ Гард, СІА (PTM Guard, SIA);
Карля Улманя гатве 2А, Рига, LV-1004, Латвія (Karla Ulmana gatve 2A, Riga, LV-1004, Latvia) (LV)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ІВП Група», Кістерський Кирило Арсенійович;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.10:

Апарати для масажу; апарати для косметичного масажу; голки для голкотерапії; ортопедичні вироби; подушки на медичні потреби. 

Кл.20:

Подушки; подушки диванні. 

Кл.27:

Килими; рогожі, мати; гімнастичні мати. 

Кл.35:

Представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; послуги щодо роздрібного продажу апаратів для масажу, апаратів для косметичного масажу, голок для голкотерапії, ортопедичних виробів, подушок на медичні потреби, подушок, подушок диванних, килимів, рогож, матів, гімнастичних матів, в тому числі через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет.