Свідоцтво на торговельну марку № 268924 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 268924 (заявка m201726763): птб
(111)
Номер свідоцтва
268924
(210)
Номер заявки
m201726763
(151)
Дата реєстрації знака
26.12.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.11.2027
(220)
Дата подання заявки
29.11.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.12.2019, бюл. № 24/2019
(731)
Заявники

Телеорганізація «Полонський ТВ-канал»;
Вул. Лесі Українки, 95, м. Полонне, Хмельницька обл., 30500 (UA)

(732)
Власники

Телеорганізація «Полонський ТВ-канал»;
Вул. Лесі Українки, 95, м. Полонне, Хмельницька обл., 30500 (UA)

(750)
Адреса для листування

Телеорганізація «Полонський ТВ-канал»;
Вул. Лесі Українки, 95, м. Полонне, Хмельницька обл., 30500 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аналізування собівартості; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; консультування з комунікаційної стратегії щодо рекламування; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; пряме поштове рекламування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; створювання програм щодо замовляння товарів через телерекламу; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування 

Кл.38:

Забезпечування спілкування на форумах у режимі он-лайн; забезпечування телекомунікаційним з'єднанням із глобальною комп'ютерною мережею; забезпечування телекомунікаційними каналами для телемагазинів; зв'язок за допомогою волоконно-оптичних мереж; зв'язок за допомогою комп'ютерних терміналів; зв'язок за допомогою стільникових телефонів; інформування щодо телекомунікаційних послуг; пейджингові послуги (з використанням радіо, телефону або інших засобів електронного зв'язку); передавання відеоданих на вимогу; передавання вітальних листівок он-лайн; передавання електронною поштою; передавання повідомлень і зображень за допомогою комп'ютера; передавання цифрових файлів; послуги відеоконференцзв'язку; послуги голосової пошти; послуги електронних інформаційних табло (телекомунікаційні послуги); послуги з телекомунікаційної маршрутизації та з'єднування; послуги інформаційних агентств; послуги телеконференцзв'язку; прокат телекомунікаційного обладнання; радіозв'язок; радіотранслювання; супутниковий зв'язок; телевізійне транслювання; телевізійне транслювання кабельними мережами; телеграфний зв'язок; телеграфні послуги; телефонний зв'язок; телефонні послуги; транслювання засобами бездротового зв'язку; факсимільне передавання 

Кл.41:

Відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; дубльований переклад; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними музичними творами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою послуг з передавання відеоданих на вимогу; інформування щодо розваг; кінопокази; переклад мови жестів; послуги репортерів; послуги студій записування; послуги фоторепортерів; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокат радіо- і телевізійних приймачів; публікування електронних книжок та журналів у режимі он-лайн; радіопередачі розважальні; розважальні послуги; створювання видовищ; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 65739 (заявка 20040808725): птб
*65739 20040808725

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 302126 (заявка m201922200): птб
*302126 m201922200
Свідоцтво торговельну марку № 277895 (заявка m201913003): птб
*277895 m201913003