Заявка на торговельну марку № m202405934 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202405934: л; а; allpay
(210)
Номер заявки
m202405934
(220)
Дата подання заявки
22.03.2024
(441)
Дата публікації заявки
01.04.2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; оранжевий;

(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛПЕЙ»;
Вул. Ахматової Анни, ###, м. Київ, 02068 (UA)

(750)
Адреса для листування

Горголюк Артур Олегович;
Вул. ### Років Перемоги, ###, кв. ###, м. Кам'янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Наукові, дослідницькі, морські, геодезичні, фотографічні, кінематографічні, аудіовізуальні, оптичні, зважувальні, вимірювальні, сигнальні, детектувальні, аналізувальні, оглядові, рятувальні і навчальні апарати та інструменти; апарати та інструменти для передавання, перемикання, перетворювання, акумулювання, регулювання або контролювання розподіляння чи використання електрики; апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записані та завантажні медіафайли, комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; механізми для приймання оплати для апаратів, що приводяться в дію монетами; касові апарати, рахувальні пристрої; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; водолазні костюми, водолазні маски, вушні затички для водолазів, носові затискачі для водолазів та плавців, рукавиці для водолазів, дихальні апарати для підводного плавання; пристрої для гасіння вогню. 

Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю, організовування та адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи. 

Кл.36:

Фінансові операції, кредитно-грошові операції та банківські послуги; послуги зі страхування; послуги з нерухомим майном. 

Кл.42:

Наукові і технологічні послуги та досліджування і розробки, що їх стосуються; послуги з промислового аналізування, промислового досліджування та промислового дизайну; контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення. 

Інші торговельні марки цього власника