Свідоцтво на торговельну марку № 43347 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 43347 (заявка 2002108342): гайдай; studio
(111)
Номер свідоцтва
43347
(210)
Номер заявки
2002108342
(151)
Дата реєстрації знака
15.09.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
18.10.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
03.10.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
03.10.2022
(220)
Дата подання заявки
03.10.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.09.2004, бюл. № 9/2004
(731)
Заявники

Гайдай Ігор Миколайович;
Вул. Флоренції, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 02002 (UA)

(732)
Власники

Гайдай Ігор Миколайович;
Вул. Флоренції, ###, кв. ###, м. Київ, 02002 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, буд. 17-25, оф. 1, м. Київ, 04050

(750)
Адреса для листування

Черепов Леонід Володимирович;
Вул. Герцена, 17-25, офіс 1, м. Київ, 50, 04050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Вивіски паперові або картонні; торбинки, пакети і мішки паперові, целофанові або пластмасові для пакування; опаковання паперове або картонне; коробки картонні або паперові; друкована продукція; альбоми; бланки; брошури; буклети; відривні календарі; видання друковані; візитки; газети; графічні друковані роботи; графічні зображення; друкарська продукція; довідники; журнали; інформаційні бюлетні; календарі; керівництва; картинки; каталоги; картки; книги; малюнки; малюнки перевідні; наклейки; обгортки; підставки паперові; плакати; плани; поштові листівки; прапорці паперові; проспекти рекламні; об'яви; печатки; штампи; етикетки, ярлики, що належать до 16 класу; фотогравюри; фотографії; фотопортрети. 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; аукціонний продаж; вивчання ринку; влаштовування виставок і ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання та розвідування; ділові довідки; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; імпортно-експортні агентства; надавання консультаційних та маркетингових послуг; наймання (прокат) рекламних матеріалів; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; послуги продюсерів; публікування рекламних текстів; рекламні агентства; розповсюджування рекламних матеріалів; розповсюджування зразків; послуги щодо фотореклами; рекламування через комп'ютерну мережу; сприяння продажеві (посередництво); упорядковування та систематизування інформації комп'ютерних баз даних; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту аудіо-, відео- і фотопродукції, що дозволяє споживачам оглядати та купувати цю продукцію; допомога покупцям у виборі та придбанні різноманітної аудіо-, відео- і фотопродукції; розміщування в Інтернеті на веб-сторінках і на веб-сайтах інформації щодо асортименту різноманітної аудіо-,відео-,фотопродукції і переліку надаваних послуг,що дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари і замовляти послуги з веб-сторінок і веб-сайтів в Інтернеті,а також отримувати необхідну інформацію щодо цих товарів чи надаваних послуг. 

Кл.40:

Обробляння матеріалів; всі послуги, що включені до 40 класу, в тому числі: гравіювання; друкування; друкування літографічне; друкування малюнків, креслеників і т.ін.; друкування офсетне; друкування фотографій; книгооправні (палітурні) роботи; ламінування; трафаретне друкування; фотогравіювання; фотографічне набирання текстів; проявляння фотоплівок. 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: влаштовування культурних і навчальних виставок; влаштовування і проводіння конференцій, з'їздів, семінарів і симпозіумів; влаштовування і проводіння святкових заходів для дітей і дорослих; влаштовування, оформляння і проводіння презентацій, свят, банкетів, фуршетів, бізнес-обідів; готування радіо- і телевізійних програм; готування публікацій за допомогою електронних настільних видавничих засобів; записування на відеоплівки; кіностудії; монтування відеострічок; наймання (прокат) відеофільмів; інформування щодо дозвілля, розваг, навчання; наймання аудіо-, відео- і кіноапаратури і приладдя; облаштовування дозвілля; наймання (прокат) кінофільмів; знімання відеострічок, фільмів, відеороликів; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; надавання моделей для художників; підготування та проводіння різноманітних конкурсів; створювання відеофільмів; телевізійні передачі розважальні; створювання видовищ; публікування електронних книжок та журналів в комп'ютерних мережах; фотографування; фоторепортажі; послуги щодо цифрового зображення; послуги фотостудій; послуги студій записування; послуги сценаристів. 

Кл.42:

Науково-технологічні та проектно-дослідницькі послуги; послуги промислового аналізування та досліджування; розробляння та проектування комп'ютерної техніки і програмного статку; правничі послуги; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі: вивчання технічних проектів; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); дизайн промисловий; веб-дизайн; дизайнерські послуги; забезпечування охорони авторських прав; консультування щодо інтелектуальної власності; послуги щодо наглядання за інтелектуальною власністю; комп'ютерне програмування; комп'ютерне системне аналізування; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); образотворче оформляння; обслуговування та створювання веб-сайтів для інших; пошуки і розробляння нових товарів, зокрема послуги щодо розробляння нових знаків для товарів і послуг (торговельних марок); розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн. 

Інші торговельні марки цього власника