Свідоцтво на торговельну марку № 299548 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299548 (заявка m201918627): seek; студио
(111)
Номер свідоцтва
299548
(210)
Номер заявки
m201918627
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.07.2029
(220)
Дата подання заявки
11.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Хитрий Костянтин Юрійович;
Вул. Пацаєва, 4, корп. 1, кв. 67, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25031 (UA)

Ковальська Гана Вікторівна;
Вул. Попудренка, 18, кв. 24, м. Київ, 02100 (UA)

Сень Костянтин Миколайович;
Вул. Будівельників, 70, кв. 48, м. Київ, 02100 (UA)

(732)
Власники

Хитрий Костянтин Юрійович;
Вул. Пацаєва, 4, корп. 1, кв. 67, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25031 (UA)

Ковальська Гана Вікторівна;
Вул. Попудренка, 18, кв. 24, м. Київ, 02100 (UA)

Сень Костянтин Миколайович;
Вул. Будівельників, 70, кв. 48, м. Київ, 02100 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Воробей Євгеній Валерійович;
А/с 29, м. Київ, 03028 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; оновлювання рекламних матеріалів; орендування рекламного місця; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги рекламних агентств; прокат рекламних матеріалів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги 

Кл.41:

Відеознімання; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі он-лайн; забезпечування незавантажними телевізійними програмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажними фільмами за допомогою відеосервісів за запитом; звукорежисерські послуги для заходів; монтування відеострічок; написання кіносценаріїв; написання сценаріїв, крім призначених на рекламні потреби; написання текстів; послуги з відеомонтування для заходів; послуги з світломонтування для заходів; послуги кіностудій; послуги фоторепортерів; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; створювання видовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; фотографування