Заявка на знак № 20041010702 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № 20041010702: бренд №1
(210)
Номер заявки
20041010702
(220)
Дата подання заявки
06.10.2004
(731)
Заявники

Немірофф Інтеллектьюал Проперті Істеблішмент; (LI)

(740)
Довірена особа

Талаєва Ольга Миколаївна, Лебединець Віталій Олександрович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.32:

Пиво; мінеральні і газовані води та інші безалкогольні напої; фруктові напої і фруктові соки; сиропи та інші складники для готування напоїв; всі товари, що включені до 32 класу 

Кл.33:

Алкогольні напої (крім пива); всі товари, що включені до 33 класу 

Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів; комерційні операції; імпортно-експортні операції; сприяння продажеві; сприяння продажеві (посередництво); реклама 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки