Свідоцтво на торговельну марку № 304780 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 304780 (заявка m201918722): sigma group; engineering; е
(111)
Номер свідоцтва
304780
(210)
Номер заявки
m201918722
(151)
Дата реєстрації знака
08.09.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.07.2029
(220)
Дата подання заявки
11.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.09.2021, бюл. № 36/2021
(731)
Заявники

Рачек Володимир Борисович;
Вул. Митрополита Андрія Шептицького, 3, кв. 5, м. Київ, 02002 (UA)

(732)
Власники

Рачек Володимир Борисович;
Вул. Митрополита Андрія Шептицького, 3, кв. 5, м. Київ, 02002 (UA)

(740)
Довірена особа

Невинний Микола Якович (№ 127);
Вул. Садовського, 12, кв. 98, м. Київ, 04073

(750)
Адреса для листування

Невинний Микола Якович;
Вул. Садовського, 12, кв. 98, м. Київ, 04073 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.37:

Споруджування будівель; ремонтування; послуги з встановлювання устатковання; будівельні роботи у суднобудуванні; будування хвилерізів; будування ярмаркових рундуків та крамниць; буріння свердловин; відновлювання зношених або частково зруйнованих двигунів; відновлювання зношених або частково зруйнованих машин; встановлювання і ремонтування вантажних підіймачів; встановлювання і ремонтування електроприладів; встановлювання і ремонтування іригаційних пристроїв; встановлювання і ремонтування ліфтів; встановлювання і ремонтування опалювального обладнання; встановлювання і ремонтування охоронної сигналізації; встановлювання і ремонтування печей; встановлювання і ремонтування пожежної сигналізації; встановлювання і ремонтування пристроїв для кондиціонування повітря; встановлювання і ремонтування телефонів; встановлювання і ремонтування холодильного обладнання; встановлювання кухонного обладнання; встановлювання та ремонтування обладнання для захисту від повеней; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування комп'ютерного апаратного забезпечення; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; встановлювання, технічне обслуговування та ремонтування офісних машин та обладнання; герметизація будівель; гідроізолювання (будівництво); дезінфікування; добування копалин; знесення будівель; ізолювання будівель; інформування щодо ремонтування; інформування щодо споруджування; консультування щодо споруджування; наглядання за споруджуванням будівель; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); очищання димоходів; підводне ремонтування; підводне споруджування; покрівельні послуги; послуги електриків; послуги з гідравлічного розриву пластів; послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки; послуги з розробляння кар'єрів; проведення комунікацій на об'єкти будівництва; прокат споруджувального обладнання; прокладання кабелів; ремонтування електропередавальних ліній; ремонтування насосів; споруджування заводів, фабрик; споруджування і ремонтування складів; споруджування і технічне обслуговування трубопроводів; технічне обслуговування і ремонтування сейфів; технічне обслуговування транспортних засобів; трубопровідні слюсарно-технічні роботи; усування завад в електричному устаткованні; чищення будівель (внутрішнє); чищення будівель (зовнішніх поверхонь); шпалерні роботи; штукатурні роботи 

Кл.42:

Архітектурні послуги; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; будівельне проектування; випробовування матеріалів; випробовування нафтових свердловин; геологічне експертування; геологічне розвідування; досліджування в геології; досліджування в техніці; досліджування і розробляння нових товарів для інших; досліджування у механіці; досліджування у сфері будівництва; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; досліджування у сфері зварювання; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; енергоаудит; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; калібрування (вимірювання); картографічні послуги; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; контролювання якості; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; надавання наукової інформації, порад, консультацій щодо зменшування викидів вуглекислого газу; наукові досліджування; науково-технічне експертування; науково-технічні досліджування у сфері природних катастроф; науково-технічні досліджування щодо побудови патентних ландшафтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; підводне досліджування; планування розвитку міст; послуги з досліджування у сфері нафтової, газової та гірничої промисловостей; послуги наукових лабораторій; проведення досліджень технічних проектів; проектування інтер'єру; проектування комп'ютерних систем; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; промисловий дизайн; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння технічної документації; технологічне консультування; топографічне знімання 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 52053 (заявка 2003020972): sigma group; engineering
*52053 2003020972