Свідоцтво на знак № 200141 fbПоширити

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 200141 (заявка m201402760): атлант-а

200141

m201402760

10.06.2015

26.02.2024

26.02.2014

10.06.2015, бюл. № 11/2015

Кріжановський Олексій Анатолійович;
Просп. Оболонський, 15, кв. 53-54, м. Київ, 04205 (UA)

Кріжановський Олексій Анатолійович;
Просп. Оболонський, 15, кв. 53-54, м. Київ, 04205 (UA)

Кріжановський Олексій Анатолійович;
Просп. Оболонський, 15, кв. 53-54, м. Київ, 04205 (UA)

 

Кл.35:

Агентства комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аудит комерційної діяльності; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; психологічне випробовування (тестування) для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації до комп'ютерних баз даних; збирання статистичних даних; послуги щодо зв'язків з громадськістю; складання звітів про стан рахунків; розповсюджування зразків; імпортно-експортні агентства; інвойсування; інтерактивне рекламування через комп'ютерну мережу; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; керування комп'ютерними файлами; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; керування справами у спорті (менеджмент спортивний); комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; комплектування штату працівників; фахове консультування щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; макетування реклами; маркетинг; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; передплачування телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; влаштовування показів мод на рекламні потреби; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги щодо переміщування підприємств (релокація); послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; пошук спонсорів; служби працевлаштовування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реклама поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; рекламні агентства; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; створювання рекламних фільмів; рекламування; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажеві (посередництво); телевізійне рекламування; телемаркетинг; наймання (прокат) торговельних автоматів; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.36:

Посередницькі послуги щодо акцій та облігацій; аналізування фінансове; агентства вертання боргів; брокерські послуги на фондовому ринку; вкладання коштів; обмінювання грошей; послуги за дебетовими картками; збирання коштів до добродійного фонду; доброчинство фінансове; наймання (орендування) житла (квартир); житлове керування; житлові контори; посередництво у забезпечуванні житлом; зберігання цінностей; збирання грошових пожертв; збирання наймової плати; страхове інформування; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове консультування; консультування щодо страхування; консультування щодо фінансової заборгованості; наймання (орендування) офісів (контор) (нерухомого майна); лізингування (орендування) (довгострокове наймання) нерухомого майна; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; агентства нерухомого майна; керування нерухомим майном; митне посередництво; надавання позики на виплат (в кредит); наймання (орендування) на виплат (в кредит); оцінювання нерухомого майна; послуги щодо опікунства; фінансове оцінювання (страхування, банківських операцій, нерухомого майна); підзаставні банківські позики; страхування від пожеж; надавання фінансових позик; позикові агентства; позичання під заставу; послуги у поручництві; посередництво біржове; страхове посередництво; страхування; послуги фахівців із страхування; факторингові операції; фінансування; фонди взаємодопомоги 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; послуги щодо архітектури; архітектурне консультування; будівельне проектування; вивчання технічних проектів; дизайн в оформлянні інтер'єру; дизайн пакування (послуги); промисловий дизайн; художній дизайн; дублювання комп'ютерних програм; науково-технічне експертування; енергоаудит; консультування щодо енергозберігання; послуги із захищання від комп'ютерних вірусів; інжиніринг; інсталювання (встановлювання) комп'ютерних програм; наймання (прокат) комп'ютерів; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; обслуговування програмного статку комп'ютерів; оновлювання програмного статку комп'ютерів; розробляння програмного статку комп'ютерів; консультування щодо розробляння та вдосконалювання комп'ютерної техніки; комп'ютерне програмування; відновлювання комп'ютерних даних; проектування комп'ютерних систем; конвертування (перетворювання) даних і комп'ютерних програм (крім фізичного перетворювання); конвертування (перетворювання) даних чи документів з фізичних носіїв на електронні; консультування щодо дизайну веб-сайтів; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо програмного статку для комп'ютерів; моніторинг комп'ютерних систем з віддаленим доступом; надавання пошукових засобів для інтернету; наймання (прокат) веб-серверів; наукові досліджування; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; оцифровування документів (сканування); програмне забезпечення як послуга (SaaS); розміщування комп'ютерних веб-сайтів; стилізований промисловий дизайн; досліджування в техніці; перевіряння щодо роботопридатності транспортних засобів; перевіряння якості 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки