Свідоцтво на торговельну марку № 306172 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 306172 (заявка m201922395): one service improve business
(111)
Номер свідоцтва
306172
(210)
Номер заявки
m201922395
(151)
Дата реєстрації знака
05.10.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
18.07.2029
(220)
Дата подання заявки
18.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.10.2021, бюл. № 40/2021
(731)
Заявники

Висоцький Ярослав Миколайович;
Вул. Південна, 17 А, с. Оброшино, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115 (UA)

Кацалай Ярослав Олександрович;
Вул. Молодіжна, 15, с. Сасів, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 80713 (UA)

Прокопів Василь Ярославович;
Вул. Авіаційна, 23, м. Львів, 79040 (UA)

(732)
Власники

Прокопів Василь Ярославович;
Вул. Авіаційна, 23, м. Львів, 79040 (UA)

Кацалай Ярослав Олександрович;
Вул. Молодіжна, 15, с. Сасів, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 80713 (UA)

Висоцький Ярослав Миколайович;
Вул. Південна, 17 А, с. Оброшине, Пустомитівський р-н, Львівська обл., 81115 (UA)

(740)
Довірена особа

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79013

(750)
Адреса для листування

Віденєєв Олександр Іполітович;
Вул. Академіка Сахарова, 42, оф. 522, м. Львів, 79013 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Консультування щодо інформаційних технологій (IT); аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; дублювання комп'ютерних програм; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення.