Заявка на знак № 20031212603 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на знак для товарів і послуг № 20031212603: дон чіко
(210)
Номер заявки
20031212603
(220)
Дата подання заявки
01.12.2003
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «МОЛОЧНИЙ ДІМ» (UA)

(740)
Довірена особа

Пономарьов Олександр Іванович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Весь перелік товарів, які включені в 29-ий клас МКТП 

Кл.30:

Весь перелік товарів, які включені в 30-ий клас МКТП 

Кл.31:

Весь перелік товарів, які включені в 31-ий клас МКТП 

Інші торговельні марки цього власника