Свідоцтво на торговельну марку № 299575 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299575 (заявка m201919041): нормолакт; коли кишечнику потрібна допомога; відчуття звільнення відчуття норми
(111)
Номер свідоцтва
299575
(210)
Номер заявки
m201919041
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.07.2029
(220)
Дата подання заявки
12.07.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники
(732)
Власники
(750)
Адреса для листування

ПАТ «НВЦ «БХФЗ», Здаревська Ю. М.;
Вул. Миру, 17, м. Київ, 03134 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Фармацевтичні препарати; ліки для людей 

Інші торговельні марки цього власника