Свідоцтво на знак № 151593 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 151593 (заявка m201116519): astra dent; стоматологія
(111)
Номер свідоцтва
151593
(210)
Номер заявки
m201116519
(151)
Дата реєстрації знака
10.02.2012
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
18.10.2021
(220)
Дата подання заявки
18.10.2011
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.02.2012, бюл. № 3/2012
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

зелений; світло-зелений;

(731)
Заявники

Христич Володимир Анатолійович;
Вул. Василя Блюхера, 12, кв. 2, м. Київ, 04128 (UA)

(732)
Власники

ВЕЛСТОК СЕ с.р.о.;
Сад SNP8, Жиліна, 010 01, Словацька Республіка (SK)

(740)
Довірена особа

Марченко Вiталiй Омелянович;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166

(750)
Адреса для листування

Марченко В.О.;
Вул. Мілютенка, 44, кв. 178, м. Київ, 02166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.44:

Лікарські (медичні) послуги; гігієнічне та косметичне обслуговування людей; зуболікування; лікарні; приватні лікарні; лікарська (медична) допомога; лікарське (медичне) та фармацевтичне консультування; пластична хірургія; поліклініки; санітарне обслуговування; наймання (прокат) санітарного устатковання; фізіотерапія; послуги щодо відбілювання зубів; послуги щодо проводіння професійної гігієни порожнини рота; послуги щодо зняття зубних відкладень та зубного каменю; медичне діагностичне консультування; послуги естетичної стоматології; ендодонтичне зуболікування; ортодонтичне лікування; послуги лікарів-пародонтологів; послуги з протезування, що належать до 44 класу; послуги з реставрації зубів; ортопедичні стоматологічні послуги; послуги рентгенографії; послуги щодо профілактики стоматологічних захворювань; послуги з шинування зубів; імплантація зубів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 235585 (заявка m201605451): s1
*235585 m201605451
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 202101 (заявка m201505907): astra dent
*202101 m201505907
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 218940 (заявка m201613254): s1
*218940 m201613254
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 230915 (заявка m201605303): standard one; s1
*230915 m201605303
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 216342 (заявка m201505737): onestandard
*216342 m201505737

Схожі торговельні марки