Свідоцтво на торговельну марку № 280059 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 280059 (заявка m201931822): agrichain
(111)
Номер свідоцтва
280059
(210)
Номер заявки
m201931822
(151)
Дата реєстрації знака
27.07.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.12.2029
(220)
Дата подання заявки
04.12.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
27.07.2020, бюл. № 14/2020
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Ортинська Марія Юріївна (№ 358);
Вул. Межигірська, 61, м. Київ, 04071

(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; аутсорсингові послуги у сфері інформаційних технологій; відновлювання комп'ютерних даних; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією з комп'ютерних технологій та програмування за допомогою веб-сайтів; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; комп'ютерне програмування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проектування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння веб-сайтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); програмне забезпечення як послуга (SaaS); проектування комп'ютерних систем; проектування комп'ютерного програмного забезпечення; розміщування комп'ютерних сайтів (веб-сайтів); розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; створювання та обслуговування веб-сайтів для інших; хмарне обчислювання даних 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 319457 (заявка m202014046): dc; ac; ас
*319457 m202014046
Свідоцтво торговельну марку № 319456 (заявка m202014043): агрі чейн
*319456 m202014043
Свідоцтво торговельну марку № 319426 (заявка m202012722): ac; fa; ас; агрі чейн; управління виробництвом
*319426 m202012722
Свідоцтво торговельну марку № 319428 (заявка m202012746): sc; ac; ас; агрі чейн; управління моніторингом посівів
*319428 m202012746
Свідоцтво торговельну марку № 319427 (заявка m202012737): ba; ac; ас; ва; агрі чейн; управління складським господарством
*319427 m202012737
Свідоцтво торговельну марку № 265307 (заявка m201901473): agri chain; агрі чейн; управління земельним банком
*265307 m201901473
Свідоцтво торговельну марку № 265308 (заявка m201901476): agri chain; агрі чейн; управління польовими операціями
*265308 m201901476

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 270753 (заявка m201800736): agrochain; agro chain
*270753 m201800736
Свідоцтво торговельну марку № 266120 (заявка m201724146): agricoin; ac; ca; ас; са
*266120 m201724146