Заявка на знак № m201904173

 
Заявка на знак для товарів і послуг № m201904173: bce; пумб; всеможу

m201904173

22.02.2019

сірий; жовтий; світло-жовтий; червоний; чорний; білий;

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»;
 (UA)

Боруха Людмила Леонідівна (№ 162 )

 

Кл.9:

Апарати та інструменти для записування, передавання, відтворювання або обробляння звуку, зображень чи даних; записувані та завантажні медіа-файли, комп'ютерне програмне забезпечення, незаписані цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; касові апарати, рахувальні пристрої; апарати для обробляння інформації; банкомати; відеофайли завантажні; голограми; графічні зображення для мобільних телефонів завантажні; екранні заставки [скринсейвери] для комп'ютерів, записані або завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; електронні банківські платіжні картки; електронні платіжно-розрахункові картки; зчитувачі [обладнання для обробляння інформації]; зчитувачі штрихових кодів; зчитувачі QR-кодів; ідентифікаційні картки магнітні; інтерактивні сенсорні термінали; картинки, заставки для мобільних телефонів, смартфонів і портативних пристроїв завантажні; картки з інтегрованими мікросхемами [смарт-картки]; картки-ключі кодовані; кодовані магнітні картки; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми для зв'язку операційних систем з мережею Інтернет; комп'ютерні програми для обробки, синхронізації і передачі даних; комп'ютерні програмні платформи, записані або завантажні; магнітні носії інформації; магнітні носії платіжної інформації; мобільні додатки для Інтернет-банкінгу; оптичні зчитувачі знаків; оптичні носії інформації; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; пристрої для виписування рахунків; пристрої для обробляння інформації; пристрої та обладнання для зберігання, передавання та обміну даних; програмне забезпечення для платіжних механізмів, що встановлюється на комп'ютери, телефони, смартфони, портативні пристрої; програмне забезпечення для здійснювання взаєморозрахунків; програмне забезпечення для Інтернет-банкінгу; файли зображувальні завантажні; цифрові табло; чипи [інтегральні схеми]; 

Кл.36:

Страхування; фінансові операції; кредитно-грошові операції; операції з нерухомим майном; аналізування фінансове; аутсорсингові послуги щодо фінансових процесів; банківські послуги; банківські послуги з використанням онлайн платформи; банківські послуги з перевіряння фінансової інформації; випускання кредитних карток; випускання електронних платіжно-розрахункових карток; вкладання коштів; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; електронне переказування коштів з використанням онлайн платформи; електронне переказування коштів за різноманітні товари та послуги з використанням мобільних телефонів, смартфонів, смарт-карток, портативних і комп'ютерних пристроїв; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; інвестиційно-банківські послуги; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; інформування і консультування щодо здійснювання будь-яких електронних платежів і взаєморозрахунків; консультування фахове щодо банківських послуг; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки або смарт-картки чи електронної платіжно-розрахункової картки; надавання позик [фінансування]; надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; надавання банківських послуг щодо здійснювання платежів та взаєморозрахунків в режимі он-лайн або з використанням інформаційних технологій; надавання банківських послуг щодо оплати рахунків через веб-сайти; надавання послуг щодо отримання кредитів; надавання фінансових послуг в режимі он-лайн; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; оцінювання у сфері оподаткування; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги з Інтернет-банкінгу; послуги ощадних банків; факторингові операції; фінансове інформування, в тому числі з використанням банку даних і відомостей про клієнтів стосовно історії покупок власника картки та відповідної історії здійснення платежів; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові послуги, а саме проведення трансакцій, взаєморозрахунків, обробки клірингових файлів, обміну електронних (цифрових) одиниць вартості; фінансові послуги з випускання смарт-карток та електронних платіжних карток для здійснення розрахунків за товари або послуги; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування.;