Свідоцтво на торговельну марку № 323020 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323020 (заявка m202017215): artisan ceylon tea; eminenteas; eminentes; е
(111)
Номер свідоцтва
323020
(210)
Номер заявки
m202017215
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.08.2030
(220)
Дата подання заявки
25.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
03.09.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(731)
Заявники

Перера Тхалакотуннаге Дамітха Чандіма;
Вул. Генерала Наумова, ###, кв. ###, м. Київ, 03164 (UA)

(732)
Власники

Перера Тхалакотуннаге Дамітха Чандіма;
Вул. Генерала Наумова, ###, кв. ###, м. Київ, 03164 (UA)

(750)
Адреса для листування

Перера Тхалакотуннаге Дамітха Чандіма;
Вул. Генерала Наумова, ###, кв. ###, м. Київ, 03164 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.30:

Чай.