Свідоцтво на торговельну марку № 340119 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 340119 (заявка m202130564): парфумерна лавка; a
(111)
Номер свідоцтва
340119
(210)
Номер заявки
m202130564
(151)
Дата реєстрації знака
15.11.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.12.2031
(220)
Дата подання заявки
23.12.2021
(441)
Дата публікації заявки
11.01.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.11.2023, бюл. № 46/2023
(731)
Заявники

Буднік Олена Валентинівна;
Вул. Ювілейна, ###, с. Білецьківка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., ###, (UA)

(732)
Власники

Буднік Олена Валентинівна;
Вул. Ювілейна, ###, с. Білецьківка, Кременчуцький р-н, Полтавська обл., ###, (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Шевченко Ігор Анатолійович;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050

(750)
Адреса для листування

Вінницька торгово-промислова палата;
Вул. Соборна, 67, м. Вінниця, 21050 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; сприяння продажам для інших; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку товарів і надаваних послуг, яке дозволяє всім зацікавленим особам купувати та замовляти товари і послуги з вебсторінок і веб-айтів в мережі Інтернет; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів (крім їх транспортування), що дозволяє зручно оглядати та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих торгових мережах; всі послуги, зазначені у переліку, стосовно парфумерної продукції. 

Інші торговельні марки цього власника