Свідоцтво на торговельну марку № 342350 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 342350 (заявка m202116660): ae; агро експерт група компаній; ае
(111)
Номер свідоцтва
342350
(210)
Номер заявки
m202116660
(151)
Дата реєстрації знака
10.01.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.07.2031
(220)
Дата подання заявки
12.07.2021
(441)
Дата публікації заявки
26.07.2021
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.01.2024, бюл. № 2/2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; зелений;

(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО ЕКСПЕРТ ІНТЕРНЕШНЛ»;
Вул. Каштанова, ###, м. Кагарлик, Обухівський р-н, Київська обл., 09201 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО ЕКСПЕРТ ІНТЕРНЕШНЛ»;
Вул. Каштанова, ###, м. Кагарлик, Обухівський р-н, Київська обл., 09201 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Долінська Олена Володимирівна;
А/с 36, м. Київ, 03087 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Ад'юванти, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; азотні добрива; бактеріологічні препарати, крім призначених для медичного та ветеринарного використання; біологічні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; водорості морські (добрива); гени насіння для сільськогосподарського виробництва; гіпс, що використовується як добриво; глинозем; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; ґрунт для рослин; гуано; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; деревинна маса; дефоліанти; діатомова земля; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; добрива тваринного походження; замазки для дерев (лісівництво); кам'яна сіль; карболінеум для захисту рослин; компост; консерванти для квітів; мастики для щеплювання дерев; органічний дігестат (добриво); побічні продукти обробляння злаків на промислові потреби; поверхневий шар ґрунту; поверхнево-активні речовини; поташ; поташ водний; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати проти проростання овочів; речовини для консервування насіння; селітра; сільськогосподарські хімікати, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; солі (добрива); солі аміачні; солі амонію; субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); суперфосфати (добрива); торф (добриво); торф'яні горщики для плодівництва; удобрювальні препарати; фосфати (добрива); хімікати для використання у лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімікати для плодівництва, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для захисту злакових культур від хвороб; чорнозем; шлаки (добрива). 

Кл.5:

Акарициди; гербіциди; деревина кедрова, що використовується як репелент; інсектициди; каломель (фунгіцид); карболінеум (паразитицид); паразитициди; пестициди; препарати для захисту від молі; препарати для знищування домового гриба; препарати для знищування личинок; препарати для знищування мишей; препарати для знищування мух; препарати для знищування слимаків; препарати для знищування шкідливих рослин; препарати для знищування шкідливих тварин; препарати для знищування шкідників; препарати для стерилізування ґрунту; протипаразитарні препарати; протиспорові препарати; репеленти; репеленти для обкурювання від комах; фунгіциди; хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами; хімічні препарати для лікування філоксери; хімічні препарати для лікування хвороб винограду; хімічні препарати для лікування хвороб злакових культур; хімічні препарати для обробляння при ураженні пліснявою і цвіллю. 

Кл.35:

Аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проєктами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 342067 (заявка m202115487): тебуком
*342067 m202115487
Свідоцтво торговельну марку № 342068 (заявка m202115490): тантрія
*342068 m202115490
Свідоцтво торговельну марку № 342070 (заявка m202115493): наміб
*342070 m202115493
Свідоцтво торговельну марку № 342066 (заявка m202115483): райгар
*342066 m202115483
Свідоцтво торговельну марку № 342069 (заявка m202115492): сойбін
*342069 m202115492
Свідоцтво торговельну марку № 342058 (заявка m202115238): тріор голд
*342058 m202115238
Свідоцтво торговельну марку № 342060 (заявка m202115241): примасулам
*342060 m202115241
Свідоцтво торговельну марку № 342059 (заявка m202115240): нікотріон
*342059 m202115240
Свідоцтво торговельну марку № 342056 (заявка m202115236): гліфоплант макс
*342056 m202115236
Свідоцтво торговельну марку № 342057 (заявка m202115237): тріор
*342057 m202115237
Свідоцтво торговельну марку № 342055 (заявка m202115235): гліфоплант
*342055 m202115235
Свідоцтво торговельну марку № 342064 (заявка m202115361): ніролл
*342064 m202115361
Свідоцтво торговельну марку № 342065 (заявка m202115362): цимід
*342065 m202115362
Свідоцтво торговельну марку № 340510 (заявка m202115363): флеш
*340510 m202115363
Свідоцтво торговельну марку № 340511 (заявка m202115364): kactep; кастер
*340511 m202115364
Свідоцтво торговельну марку № 342061 (заявка m202115357): тайгрін
*342061 m202115357
Свідоцтво торговельну марку № 342063 (заявка m202115360): бредбі
*342063 m202115360
Свідоцтво торговельну марку № 342062 (заявка m202115359): санпауер-s
*342062 m202115359
Свідоцтво торговельну марку № 340509 (заявка m202115358): хізатоп
*340509 m202115358