Свідоцтво на торговельну марку № 27445 fbПоширити

* Дію свідоцтва припинено

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 27445 (заявка 99114106): eliks; елікс; центр
(111)
Номер свідоцтва
27445
(210)
Номер заявки
99114106
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
16.11.2009
(151)
Дата реєстрації знака
15.10.2002
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.11.2009
(220)
Дата подання заявки
15.11.1999
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.10.2002, бюл. № 10/2002
(731)
Заявники

БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ;
Бульв. Т. Шевченка, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 01004 (UA)

(732)
Власники

БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ;
Бульв. Т. Шевченка, ###, кв. ###, м. Київ, ###, 01004 (UA)

(750)
Адреса для листування

Сергій Васильович Бондаренко;
Вул. Ратманського, ###, м. Київ, ###, 04071 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; діловодство; всі послуги, що включені до 35 класу. 

Кл.37:

Будування; лагодження; встановлювання устатковання; всі послуги, що включені до 37 класу. 

Кл.42:

Забезпечування харчами і напоями; забезпечування тимчасовим житлом; лікарське, гігієнічне та косметичне доглядання; ветеринарні та сільськогосподарські послуги; правничі послуги; наукове та промислове досліджування; програмування; всі послуги, що включені до 42 класу, в тому числі забезпечування товарами широкого вжитку, призначеними для використання у виробничій діяльності та у побуті, комплектуючими, аксесуарами, запасними частинами та витратними матеріалами до них. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 271317 (заявка m201800628): baustroy; bau stroy
*271317 m201800628
Свідоцтво торговельну марку № 41876 (заявка 2002108879): елікс
*41876 2002108879