Свідоцтво на торговельну марку № 226457 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 226457 (заявка m201524474): paradise
(111)
Номер свідоцтва
226457
(210)
Номер заявки
m201524474
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2017
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.12.2025
(220)
Дата подання заявки
30.12.2015
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2017, бюл. № 9/2017
(731)
Заявники

Муха Світлана Віталіївна;
Вул. Саперна, ###, кв. ###, м. Харків, 61033 (UA)

(732)
Власники

Муха Світлана Віталіївна;
Вул. Саперна, ###, кв. ###, м. Харків, 61033 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Бондаренко Ольга Миколаївна (№ 308);
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023

(750)
Адреса для листування

Бондаренко Ольга Миколаївна;
Вул. Мироносицька, 91, кв. 20, м. Харків, 61023 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.45:

Персональні та соціальні послуги для задоволення потреб людини, що надаються іншими особами; випускання голубів на урочистих подіях; планування та влаштовування весільних церемоній; планування та влаштовування вечорів знайомств; послуги з підготовки юридичних документів; послуги соціальних мереж у режимі он-лайн; прокат вечірнього одягу; служби знайомств; супроводжування в громадських місцях (ескорт); шлюбні агентства; консультування й інструктування з шлюбних питань; послуги щодо влаштовування знайомства майбутнього подружжя; інформування щодо знайомства майбутніх шлюбних партнерів; послуги агентств з організації зустрічей або знайомств; послуги служб знайомств за допомогою комп'ютера; послуги служби знайомств через інтернет, в тому числі в режимі он-лайн; служби відеознайомств; послуги служби знайомств щодо пошуку партнерів; послуги служби знайомств і пошуку романтичних партнерів через інтернет; послуги служб знайомств через соціальні інтернет-мережі; забезпечування інформацією, що полегшує знайомства і зв'язки між окремими особами та встановлення контактів і відносин дружби, через інтерактивні веб-сайти 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 226456 (заявка m201524470): paradise date
*226456 m201524470
Свідоцтво торговельну марку № 230503 (заявка m201523635): diolli
*230503 m201523635

Схожі торговельні марки