Свідоцтво на знак № 123860 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 123860 (заявка m200819726): діокон; diokon
(111)
Номер свідоцтва
123860
(210)
Номер заявки
m200819726
(141)
Дата закінчення строку дії реєстрації знака
04.11.2018
(151)
Дата реєстрації знака
10.06.2010
(181)
Дата закінчення строку дії свідоцтва
03.11.2018
(220)
Дата подання заявки
03.11.2008
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.06.2010, бюл. № 11/2010
(731)
Заявники

Третьяк Борис Олексійович;
Вул. Сумська, 122, кв. 10, м. Харків, 61023 (UA)

(732)
Власники

Третьяк Борис Олексійович;
Вул. Сумська, 122, кв. 10, м. Харків, 61023 (UA)

(740)
Довірена особа

Аніщенко Людмила Анатоліївна;
Вул. Дерев'янко, буд. 20 - А, кв. 78, м. Харків, 61000

(750)
Адреса для листування

Аніщенко Людмила Анатоліївна;
Вул. Дерев'янко, 20 А, кв. 78, м. Харків, 61103 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.5:

Діагностичні препарати на лікарські (медичні) потреби 

Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів; імпортно-експортні агентства; комерційні операції; послуги постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); розповсюджування зразків; розмішування в одному місці, на користь іншим особам асортименту товарів медичного призначення, яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари; сприяння продажеві (посередництво) товарів медичного призначення 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 39810 (заявка 2002031825): науково-виробнича лабораторія; гранум
*39810 2002031825
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 95081 (заявка m200704242): granum
*95081 m200704242
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 204867 (заявка m201411886): гранум
*204867 m201411886
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 128903 (заявка m200906910): спайнлаб
*128903 m200906910
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 143923 (заявка m201108399): labanalyt
*143923 m201108399
Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 95712 (заявка m200704233)
*95712 m200704233

Схожі торговельні марки