Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Свідоцтво на торговельну марку № 328841 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 328841 (заявка m202203826): а; a; whole world; your video; vidby
(111)
Номер свідоцтва
328841
(210)
Номер заявки
m202203826
(151)
Дата реєстрації знака
01.02.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
21.02.2032
(220)
Дата подання заявки
21.02.2022
(441)
Дата публікації заявки
24.03.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
01.02.2023, бюл. № 5/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; червоний;

(731)
Заявники

Відбі АГ;
Зуурштоффі 8, 6343 Руткройц, Швейцарія (CH)

(732)
Власники

Відбі АГ;
Зуурштоффі 8, 6343 Руткройц, Швейцарія (CH)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Остапчук Вікторія Гнатівна;
А/с 295, м. Київ, 01054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Комп'ютерні програми завантажні для персональних комп'ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, інших смарт-пристроїв, призначені для створювання перекладених іншими мовами (з використанням субтитрування, мовної локалізації, дубляжу, прихованих субтитрів) телевізійних програм, фільмів, подкастів та інших відеозаписів; комп'ютерні програми оперативного обслуговування завантажні для персональних комп'ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, інших смарт-пристроїв, призначені для створювання перекладених іншими мовами (з використанням субтитрування, мовної локалізації, дубляжу, прихованих субтитрів) телевізійних програм, фільмів, подкастів та інших відеозаписів; комп'ютерні програмні додатки завантажні для персональних комп'ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, інших смарт-пристроїв, призначені для створювання перекладених іншими мовами (з використанням субтитрування, мовної локалізації, дубляжу, прихованих субтитрів) телевізійних програм, фільмів, подкастів та інших відеозаписів; комп'ютерні програмні платформи завантажні для персональних комп'ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, інших смарт-пристроїв, призначені для створювання перекладених іншими мовами (з використанням субтитрування, мовної локалізації, дубляжу, прихованих субтитрів) телевізійних програм, фільмів, подкастів та інших відеозаписів; мультиплікаційні фільми; набори даних записані або завантажні; файли мультимедійні завантажні, а саме: відеофайли, музичні файли, зображувальні файли та текстові файли. 

Кл.35:

Створювання перекладених іншими мовами (з використанням субтитрування, мовної локалізації, дубляжу, прихованих субтитрів) телевізійних програм, фільмів, подкастів та інших відеозаписів на комерційні або рекламні потреби; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; вивчання ринку; виписування рахунків; готування платіжних документів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування і проведення різноманітних заходів, акцій, кампаній, промо-акцій, медіа-акцій, опитувань, конкурсів і презентацій на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з обробки даних (офісні роботи); послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги консультаційні у сфері підприємницької діяльності щодо цифрових трансформацій; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо роздрібного продажу завантажних мультимедійних файлів, а саме відеофайлів, у цифровому форматі в режимі онлайн; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння послуг на засобах інформування з метою роздрібного продажу; проведення комерційних заходів; прокат рекламного часу на засобах інформування; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; сприяння продажам товарів і послуг для інших; сприяння продажам послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; сприяння продажам послуг через лідерів громадської думки; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про надавані послуги. 

Кл.41:

Створювання перекладених іншими мовами (з використанням субтитрування, мовної локалізації, дубляжу, прихованих субтитрів) телевізійних програм, фільмів, подкастів та інших відеозаписів на розважальні, культурні або освітні потреби; доповнення субтитрів написами, що представляють звуки; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні, культурні або освітні потреби; забезпечування незавантажними відеозаписами в режимі онлайн на розважальні, культурні або освітні потреби; забезпечування незавантажними електронними публікаціями в режимі онлайн на розважальні, культурні або освітні потреби; забезпечування рейтингами від користувачів на розважальні, культурні або освітні потреби; послуги з цифрової корекції, модифікування, відновлювання та покращення якості телевізійних програм, фільмів, подкастів та інших відеозаписів на розважальні, культурні або освітні потреби; послуги з написання на замовлення, адаптації (в тому числі шляхом перекладу та мовної локалізації) та корегування текстів на розважальні, культурні або освітні потреби; переклад дубльований; переклад мови жестів; переклад усний; послуги перекладачів; субтитрування; створювання прихованих субтитрів. 

Кл.42:

Послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного програмного забезпечення; дистанційне резервне копіювання даних; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; написання комп'ютерних кодів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації; послуги з програмної інженерії для обробляння інформації; послуги технологічні консультаційні з цифрової трансформації; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп'ютерних систем; проєктування прототипів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; технологічне консультування. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 328561 (заявка m202203834): vidby
*328561 m202203834