Свідоцтво на торговельну марку № 299250 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 299250 (заявка m201827205): кулька з перцем; майстерня повітряних кульок
(111)
Номер свідоцтва
299250
(210)
Номер заявки
m201827205
(151)
Дата реєстрації знака
09.06.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.11.2028
(220)
Дата подання заявки
19.11.2018
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
09.06.2021, бюл. № 23/2021
(731)
Заявники

Кузьмичов Олег Володимирович;
Вул. Шведська, 18, кв. 39, м. Полтава, 36029 (UA)

(732)
Власники

Кузьмичов Олег Володимирович;
Вул. Шведська, 18, кв. 39, м. Полтава, 36029 (UA)

(750)
Адреса для листування

Майстерня повітряних кульок «Кулька з перцем»;
Вул. Великотирнівська, 22 А, м. Полтава, 36040 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Вивчання ринку; демонстрування товарів, в тому числі повітряних кульок та карнавально-святкової продукції; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оформляння вітрин; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; розповсюджування зразків, в тому числі повітряних кульок та карнавально-святкової продукції; сприяння продажам для інших 

Кл.42:

Дизайн інтер'єру, в тому числі за допомогою повітряних кульок; дизайн паковання; промисловий дизайн; художнє оформляння (промисловий дизайн); художній дизайн 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 145850 (заявка m201013678): дизайн-студія шосте почуття
*145850 m201013678