Заявка на торговельну марку № m202401895 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202401895: uni see; unisee
(210)
Номер заявки
m202401895
(220)
Дата подання заявки
31.01.2024
(441)
Дата публікації заявки
05.03.2024
(731)
Заявники

Федчун Юрій Олександрович;
Вул. Чорноморська, ###, с. Великий Дальник, Одеський р-н, Одеська обл., 67668 (UA)

Ракуш Лев Ігорович;
Вул. Мускатна, ###, м. Одеса, 65037 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

«Михайлюк, Сороколат і партнери-патентні повірені»;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Адаптери електричні; автоматичні вимикачі; акумулятори електричні; апарати для дистанційного керування; апарати електричні комутаційні; апарати системи глобального позиціонування [GPS]; аппаратура для дистанційного керування сигналами електродинамічна; аппаратура для спостережень, крім призначеної на медичні потреби; аппаратура попереджальна протикрадіжна; аудіо-, відео приймачі; аудіоінтерфейси; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електронні системи контролю доступу для блокування дверей; зарядні пристрої для акумуляторних батарей; зарядні пристрої для електричних акумуляторів; інтерфейси для комп'ютерів; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; комутатори; контролери для серводвигунів; контролери електронні для серводвигунів; контролери центральні систем автоматичного керування будинком, контролери центральні розумного будинку; контролери цифрового інтерфейсу музичних інструментів, що є аудіо інтерфейсами; передавачі електронних сигналів; перемикальні коробки [електрика]; перемикальні щити; перемикачі електричні; перемикачі, що діють в установлений час, автоматичні; перетворювачі електричні; реле електричні.