Свідоцтво на торговельну марку № 323016 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 323016 (заявка m202016808): pegas; premium batteria
(111)
Номер свідоцтва
323016
(210)
Номер заявки
m202016808
(151)
Дата реєстрації знака
03.08.2022
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.08.2030
(220)
Дата подання заявки
19.08.2020
(441)
Дата публікації заявки
30.09.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
03.08.2022, бюл. № 31/2022
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; блакитний; зелений; червоний;

(731)
Заявники

Калінін В'ячеслав Сергійович;
Вул. Лавицького, ###, кв. ###, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500 (UA)

(732)
Власники

Калінін В'ячеслав Сергійович;
Вул. Лавицького, ###, кв. ###, м. Маріуполь, Донецька обл., 87500 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Кобзарук Костянтин Степанович;
А/с 92, м. Київ, 03194 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Акумулятори електричні; акумулятори електричні для транспортних засобів; анодні батареї; банки акумуляторів електричних; батареї для запалювання; батареї електричні; батареї електричні для транспортних засобів; портативні джерела живлення (електричні батареї, батареї з ефектом перезарядки) та адаптери живлення; корпуси електричних акумуляторів; пластини акумуляторні; решітки для пластин електричних акумуляторів; силові адаптери. 

Інші торговельні марки цього власника