Разом до перемоги 🇺🇦 🦾

Заявка на торговельну марку № m202118471 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202118471: sito prom
(210)
Номер заявки
m202118471
(220)
Дата подання заявки
02.08.2021
(441)
Дата публікації заявки
27.08.2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

відтінок синього (pantone 3005c); відтінок чорного (pantone process black c); білий;

(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Зеров Костянтин Олександрович;
Вул. Жилянська, 58, кв. 25, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.6:

Альтанки (конструкції) металеві; чани металеві; бочки металеві; будівельні конструкції металеві; будівельні конструкції перемісні металеві; будівельні матеріали металеві; вантажні піддони металеві; вироби дрібні металеві; вогнетривкі конструкційні матеріали металеві; водостічні жолоби для покрівель металеві; вольєри пташині (конструкції) металеві; ворота металеві; вуличні водостічні жолоби металеві; ґратчасті конструкції металеві; двері металеві; двері складані металеві; дверна фурнітура металева; двостулкові двері металеві; драбини металеві; стрем'янки (драбини) металеві; дріт сталевий; заслони зовнішні металеві; заслони роликові сталеві; захисні огорожі для дерев металеві; жолобчаста черепиця металева; карнизи металеві; конструкції будівельні сталеві; конструкції металеві; кошики металеві; курники металеві; листи сталеві; настили металеві; натяжні ланки; обшивки панельні стінні металеві; огорожі для могил металеві; огорожі металеві; окантовочні профілі металеві; піддони для перевезення вантажів металеві; піддони для переміщування вантажів металеві; перфоровані листи металеві; покрівельна черепиця металева; покрівельні матеріали металеві; покрівельні накладки для гідроізоляції металеві; полотно дротяне; пристосовання для натягування дроту (натяжні ланки); пристосовання для натягування металевих стрічок (натяжні ланки); просічно-витяжні листи металеві; поштові скриньки металеві; решітки для камінів металеві; решітки металеві; решітки протипожежні для печей металеві; решіткові настили металеві; решіткові сходини металеві; риштовання металеві; рогаті ковадла; розп'яття із звичайних металів, крім ювелірних виробів; ролики для віконних рам металеві; ролики конвеєрні металеві; руди металів; сітка дротяна; сітки протикомахові металеві; сітка штукатурна металева; скрині для ручних інструментів порожні металеві; скрині металеві; смуги для переміщування вантажів металеві; смуги сталеві; сталь легована; сходи металеві; сходинки (щаблі) металеві; сіткові дротяні тканини металеві; ящики металеві. 

Кл.7:

Антифрикційні підкладки для машин; апарати для механічного обробляння; барабани (частини машин); вальці прокатних станів; вантажні апарати (гірнича промисловість); вантажні рампи; гроновідокремлювачі (машини); ґрунтообробні машини на сільськогосподарські потреби; грязевловлювачі (машини); гудронатори; гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів будівельних машин, гумові; гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів гірничих машин, гумові; гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів навантажувально-розвантажувальних машин, гумові; гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів сільськогосподарських машин, гумові; гусеничні стрічки, що є частинами гусеничних ходів снігоочисників, гумові; знаряддя сільськогосподарське, крім знаряддя з ручним приводом; конвеєри (машини); конвеєри стрічкові; машини для виробляння цукру; машини для обробляння пластмас; машини для обробляння руд; машини для подрібнювання; машини для розмелювання; машини для ущільнювання відходів; машини для ущільнювання сміття; підшипники роликові; пробивні машини; пробійники для пробивних машин; промислові сита зварні металеві (машини або частини машин); промислові сита плетені металеві (машини або частини машин); промислові сита пробивні металеві (машини або частини машин); промислові сита щілинні металеві (машини або частини машин); прокатні стани; промивальні машини; просіювальне устатковання; просіювальні машини; пружини (частини машин); решета (машини або частини машин); ролики конвеєрні металеві (частини машин); ролики конвеєрні пластикові (частини машин); сита (машини або частини машин); сита для попелу (машини); сівалки (машини); сортувальні машини промислові; стакани для доїльних апаратів; станини верстатів; стартери для двигунів; статори (частини машин); стрічки для конвеєрів; стругальні верстати; супорти верстатів (частини машин); сушильні машини барабанного типу ненагрівні; фільтри, що є частинами машин або двигунів; фільтрпреси; фільтрувальні машини; формувальні машини; шліфувальні верстати; шредери (машини) для промислового використання; шрифтоливарні машини; штампувальні машини; штемпелювальні машини; штопальні машини; щітки (частини машин). 

Кл.21:

Кульки-ситечка для заварювання чаю; підставки під решітки для жарення; решета (побутове начиння); решітки для жарення (куховарське начиння); сита (побутове начиння); чайні ситечка; ящики для годування тварин; ящики для рослин віконні; ящики для сміття. 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; визначання громадської думки; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; маркетинг; маркетинг цільовий; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу товарів 6, 7, 21 класів, зазначених у переліку; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; послуги щодо роздрібного продажу товарів 6, 7, 21 класів, зазначених у переліку; прокат торговельних стендів; публікування рекламних текстів; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, асортименту товарів 6, 7, 21 класів (крім їх транспортування, що дозволяє споживачам оглядати, замовляти та купувати ці товари на підприємствах оптової і роздрібної торгівлі або в спеціалізованих магазинах; розміщування в мережі Інтернет на вебсторінках і на вебсайтах інформації щодо асортименту товарів та рекламної інформації щодо переліку надаваних послуг, що дозволяє покупцям зручно оглядати, замовляти та купувати ці товари і замовляти послуги з вебсторінок і вебсайтів в інтернеті, а також отримувати необхідну інформацію про ці товари чи надавані послуги. 

Кл.37:

Відновлювання зношених або частково зруйнованих двигунів; відновлювання зношених або частково зруйнованих машин; встановлювання, технічне обслуговування і ремонтування машин; забезпечування інформацією щодо ремонтування; забезпечування інформацією щодо споруджування; консультування щодо споруджування; протикорозійне обробляння; споруджування. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 316577 (заявка m202118470): сито пром
*316577 m202118470