Свідоцтво на торговельну марку № 347437 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 347437 (заявка m202211948): zatara shop
(111)
Номер свідоцтва
347437
(210)
Номер заявки
m202211948
(151)
Дата реєстрації знака
08.05.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.09.2032
(220)
Дата подання заявки
29.09.2022
(441)
Дата публікації заявки
03.10.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
08.05.2024, бюл. № 19/2024
(731)
Заявники

Качор Володимир Андрійович;
Вул. Джорджа Вашингтона, ###, м. Львів, 79032 (UA)

Башлядинський Роман Володимирович;
Вул. Симона Петлюри, ### А/###, м. Львів, 79054 (UA)

(732)
Власники

Качор Володимир Андрійович;
Вул. Джорджа Вашингтона, ###, м. Львів, 79032 (UA)

Башлядинський Роман Володимирович;
Вул. Симона Петлюри, ### А/###, м. Львів, 79054 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Турко Наталія Євгеніївна;
Вул. Лисенка, 21/6, м. Львів, 79008

(750)
Адреса для листування

Турко Наталія Євгеніївна;
Вул. Чигиринська, 13, кв. 43, м. Львів, 79037 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.25:

Одяг; взуття; наголовні убори.