Заявка на торговельну марку № m202125519 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202125519: ecf; esports content factory; е
(210)
Номер заявки
m202125519
(220)
Дата подання заявки
27.10.2021
(441)
Дата публікації заявки
19.11.2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

синій; відтінки синього;

(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Медведчук О. В.;
А/с 25, м. Київ, 03191 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністрування програм лояльності для клієнтів; вивчання ринку; визначаннягромадської думки; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; забезпечуваннявідгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечуванняінформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; збиранняінформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; керуваннядіяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витратдля інших; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавцівтоварів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок накомерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; пошук даних укомп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; прокат рекламного часу на засобахінформування; пряме поштове рекламування; рекламування; рекламування з оплатоюпереходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розповсюджування рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютернібази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації накомерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційніабо маркетингові потреби; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорськоїпідтримки спортивних подій, в тому числі й кіберспорту; телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги. 

Кл.41:

Академії [освіта]; викладання; відеознімання; влаштовування і проведення з'їздів; влаштовування і проведення колоквіумів; влаштовування і проведення конференцій; влаштовування і проведення навчальних форумів з особистою присутністю; влаштовування і проведення практичних занять [навчання]; влаштовування іпроведення семінарів; влаштовування і проведення симпозіумів; готування публікаційза допомогою електронних настільних видавничих засобів; екзаменування у навчанні; екзаменування у навчанні для користувачів на отримання кваліфікації з керуваннядронами; забезпечування відгуками від користувачів на розважальні або культурніпотреби; забезпечування інформацією у сфері освіти; забезпечування інформацією усфері розваг; забезпечування інформацією щодо відпочинку та розваг; забезпечуваннянезавантажними відеозаписами в режимі онлайн; забезпечування незавантажнимиелектронними публікаціями в режимі онлайн; забезпечування незавантажнимимузичними творами в режимі онлайн; забезпечування незавантажними телевізійнимипрограмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування незавантажнимифільмами за допомогою відеосервісів за запитом; забезпечування рейтингами відкористувачів на розважальні або культурні потреби; забезпечування спортивнимустаткованням; забезпечування устаткованням для відпочинку; забезпечуванняустаткованням для гольфа; забезпечування устаткованням для казино [азартних ігор]; замовляння квитків на видовища; заочні курси; ігрові послуги, що надаються в режимі онлайн через комп'ютерну мережу, в тому числі й кіберспорт; навчальні послуги, щонадаються за допомогою симуляторів; навчання айкідо; навчання дзюдо; навчання зпередавання ноу-хау; навчання індивідуальне; організовування видовищ [послугиімпресаріо]; організовування виставок на культурні або освітні потреби; організовуванняконкурсів [освітніх або розважальних]; організовування лотерей; організовуваннярозважальних костюмованих заходів; організовування спортивних змагань, в тому числій у мережі Інтернет; освітні послуги; переклад дубльований; переклад мови жестів; переклад усний; планування вечірок [розваги]; послуги артистів з розважання; послугидиск-жокеїв; послуги дискотек; послуги з відеомонтування для заходів; послуги зоцінювання рівня фізичної підготовленості на навчальні потреби; послуги залів ігровихавтоматів; послуги інструкторів [навчання]; послуги клубів здоров'я [оздоровчі тафітнес-тренування]; послуги нічних клубів [розваги]; послуги перекладачів; послугиперсональних тренерів [фітнес-тренування]; послуги репортерів; послуги світлотехніківз освітлювання для заходів; послуги спортивних таборів; послуги студій записування; послуги таборів вихідного дня [розважання]; послуги фоторепортерів; послуги щодоазартних ігор; послуги щодо музичного композиціювання; практичне навчання[демонстрування]; проведення альпіністських турів у супроводі гідів; проведення занятьз фітнесу; прокат аудіоапаратури; прокат видовищних декорацій; прокат відеокамер; прокат відеомагнітофонів; прокат відеострічок; прокат звукозаписувачів; прокат іграшок; прокат ігрового обладнання; прокат кіноапаратури; прокат кінофільмів; прокатнавчальних симуляторів; прокат обладнання для підводного плавання; прокатосвітлювальної апаратури для театральних студій або телестудій; прокат радіо- ітелевізійних приймачів; прокат спортивних майданчиків; прокат спортивногообладнання, крім транспортних засобів; прокат тенісних кортів; прокат устаткованнядля стадіонів; професійна перепідготовка; професійне орієнтування [поради щодоосвіти або навчання]; публікування електронних книжок та журналів у режимі онлайн; публікування книжок; публікування текстів, крім рекламних; радіопередачі розважальні; режисерування фільмів, крім рекламних фільмів; розважальні послуги; створюваннявидовищ; створювання музичних творів; створювання радіо- і телевізійних програм; створювання фільмів, крім рекламних; субтитрування; телевізійні передачі розважальні; фізичне виховування; фотографування; хронометраж спортивних подій.