Свідоцтво на торговельну марку № 193662 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 193662 (заявка m201316816): форпост
(111)
Номер свідоцтва
193662
(210)
Номер заявки
m201316816
(151)
Дата реєстрації знака
25.11.2014
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
16.09.2023
(220)
Дата подання заявки
16.09.2013
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
25.11.2014, бюл. № 22/2014
(300)
Дані щодо пріоритету

m 2013 13722; 31.07.2013; UA

(731)
Заявники

Семко Олег Михайлович;
Вул. Чернишевська, 50, кв. 35, м. Харків, 61000 (UA)

(732)
Власники

Семко Олег Михайлович;
Вул. Чернишевська, 50, кв. 35, м. Харків, 61000 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Голубцов Василь Анатолійович;
П/с 4174, м. Харків, 61166 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апаратура для дистанційного керування; апаратура для аналізування, крім лікарської; ваги; індикатори електричні; манометри; термометри, крім лікарських; перетворювачі електричні; важильні прилади і пристрої; вимірювальні інструменти; вимірювальні прилади; вимірювальні пристрої; вимірювальні пристрої електричні; диски магнітні; диски оптичні; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; інтерфейси до комп'ютерів; пристрої для обробляння інформації; програмний статок комп'ютерів записаний; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програми завантажні; записане або завантажне програмне забезпечення для аналізування, моделювання та керування виробничими процесами 

Кл.42:

Інсталювання комп'ютерних програм; обслуговування програмного статку; оновлювання програмного статку; розробляння програмного статку; комп'ютерне програмування; консультування щодо програмного статку; проектування комп'ютерних систем 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 282329 (заявка m201822957): форпост
*282329 m201822957
Свідоцтво торговельну марку № 267121 (заявка m201729806): форпост
*267121 m201729806
Свідоцтво торговельну марку № 225838 (заявка m201523009): громадський форпост безпеки
*225838 m201523009
Свідоцтво торговельну марку № 199086 (заявка m201402000): девиз за добро и справедливость; форпост одесса
*199086 m201402000
Свідоцтво торговельну марку № 77184 (заявка m200617965): форпост
*77184 m200617965
Свідоцтво торговельну марку № 59497 (заявка 2003010023): рік заснування; 1995; крупи; від фірми форпост; смачно і корисно
*59497 2003010023
Свідоцтво торговельну марку № 152774 (заявка m201102519): форт-пост
*152774 m201102519
Свідоцтво торговельну марку № 135991 (заявка m200917697): форт-пост; фп; пф
*135991 m200917697