Свідоцтво на торговельну марку № 43275 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 43275 (заявка 2002097570)
(111)
Номер свідоцтва
43275
(210)
Номер заявки
2002097570
(151)
Дата реєстрації знака
15.09.2004
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
01.10.2012
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.09.2012
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
12.09.2022
(220)
Дата подання заявки
12.09.2002
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
15.09.2004, бюл. № 9/2004
(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ЗАТ «Патентно-інноваційний центр», начальнику відділу Сєдикіній Л. А.;
Вул. 23 Серпня, 56, м. Харків, 61072 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.36:

Аналізування фінансове; банківські операції; взаємні безготівкові (кліринґові) розрахунки; випускання дорожніх чеків; випускання кредитних (виплатних) карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; доброчинство фінансове; експертування податкове; електронне переказування коштів; зберігання цінностей; збирання коштів до добродійних фондів; інформування страхове; інформування фінансове; керування фінансове; консультування фінансове; консультування щодо страхування; митне посередництво; морське страхування; надавання позики на виплат (в кредит); надавання прямого доступу до банківських рахунків з домашнього комп'ютера; надавання фінансових позик; обмінювання грошей; обслуговування за кредитними (виплатними) картками; оцінювання фінансове (страхування, банківські операції, нерухоме майно); ощадні банки; позичання під заставу; посередництво (забезпечування агентами-посередниками); посередництво біржове; посередницькі послуги щодо цінних паперів; послуги за дебетовими картками; послуги пенсійних кас; послуги у поручництві; послуги фахівців страхування; послуги щодо опікунства; створювання взаємних фондів; страхове посередництво; страхування авіаперевезень; страхування автомобільних перевезень; страхування від нещасних випадків; страхування відповідальності; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; страхування майна; страхування обов'язкове; страхування особисте; фінансування 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 48694 (заявка 20021211066): lemma
*48694 20021211066
Свідоцтво торговельну марку № 43337 (заявка 2002098123): лемма
*43337 2002098123