Свідоцтво на торговельну марку № 290219 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 290219 (заявка m201915318): endor technologies
(111)
Номер свідоцтва
290219
(210)
Номер заявки
m201915318
(151)
Дата реєстрації знака
13.01.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
25.06.2029
(220)
Дата подання заявки
25.06.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
13.01.2021, бюл. № 2/2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «МДА Україна»;
Вул. Євгена Коновальця, 36 Е, кв. 299, м. Київ, 01133 (UA)

(732)
Власники

Товариство з обмеженою відповідальністю «МДА Україна»;
Вул. Євгена Коновальця, 36 Е, кв. 299, м. Київ, 01133 (UA)

(740)
Довірена особа

Софіна Ігор Володимирович;
Вул. Глибочинська, 40у, оф. 101, м. Київ, 04052

(750)
Адреса для листування

Софіна Ігор Володимирович;
Вул. Глибочинська, 40у, оф. 101, м. Київ, 04052 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; демонстрування товарів; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги щодо комерційного посередництва; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розповсюджування зразків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності - всі вищезазначені послуги, не пов'язані з введенням в цивільний оборот товарів 3, 5, 10 класів 

Інші торговельні марки цього власника