Свідоцтво на торговельну марку № 239751 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 239751 (заявка m201617364): недвижимость; электроника; транспорт; одежда
(111)
Номер свідоцтва
239751
(210)
Номер заявки
m201617364
(151)
Дата реєстрації знака
26.03.2018
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
11.08.2026
(220)
Дата подання заявки
11.08.2016
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.03.2018, бюл. № 6/2018
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

жовтий; червоний; чорний; білий; синій; фіолетовий;

(731)
Заявники

Голик Юрій Юрійович;
Вул. Московська, ###, кв. ###, м. Луганськ, 91055 (UA)

(732)
Власники

Голик Юрій Юрійович;
Вул. Московська, ###, кв. ###, м. Луганськ, 91055 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Адаменко Олександр Григорович;
А/с 10131, м. Харків, 61002 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування підприємницькою діяльністю; адміністрування у сфері підприємницької діяльності; офісні роботи; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з комерційного посередництва; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з релокації для підприємств; послуги з фотокопіювання; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо роздрібного або оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та медичних товарів; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажам для інших; створювання рекламних фільмів; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.36:

Фінансове спонсорство 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 334527 (заявка m202118629): bon
*334527 m202118629
Свідоцтво торговельну марку № 308354 (заявка m201931748): prodigital
*308354 m201931748
Свідоцтво торговельну марку № 308355 (заявка m201931750): prodigital agency; pro digital
*308355 m201931750
Свідоцтво торговельну марку № 304582 (заявка m201924450): b; on; в
*304582 m201924450
Свідоцтво торговельну марку № 236106 (заявка m201613815): программатик медиа
*236106 m201613815
Свідоцтво торговельну марку № 116367 (заявка m200813084): premier media
*116367 m200813084
Свідоцтво торговельну марку № 174207 (заявка m201216365): ярмарка
*174207 m201216365
Свідоцтво торговельну марку № 93910 (заявка m200619859): кто ищет,тот всегда найдёт.
*93910 m200619859
Свідоцтво торговельну марку № 236701 (заявка m201613814): programmatic media
*236701 m201613814
Свідоцтво торговельну марку № 238300 (заявка m201612517): продасться все
*238300 m201612517
Свідоцтво торговельну марку № 117322 (заявка m200807554): главная газета города
*117322 m200807554
Свідоцтво торговельну марку № 195860 (заявка m201411422): продастся всё; все
*195860 m201411422
Свідоцтво торговельну марку № 120378 (заявка m200817702): прежде,чем потратить деньги,загляните в экстра-м; m
*120378 m200817702
Свідоцтво торговельну марку № 158301 (заявка m201109900): городской курьер
*158301 m201109900
Свідоцтво торговельну марку № 126045 (заявка m200902215): продастся всё; все
*126045 m200902215
Свідоцтво торговельну марку № 107588 (заявка m200803919): рекламная неделя луганска
*107588 m200803919
Свідоцтво торговельну марку № 149211 (заявка m200915737): мультимедийный проект №1; n
*149211 m200915737
Свідоцтво торговельну марку № 209274 (заявка m201401966): легко продать. легко купить.
*209274 m201401966
Свідоцтво торговельну марку № 173948 (заявка m201209438): помогаем продавать
*173948 m201209438
Свідоцтво торговельну марку № 149210 (заявка m200915736): интерактивный медиа проект №1; n
*149210 m200915736
Свідоцтво торговельну марку № 102594 (заявка m200721810): центр плюс
*102594 m200721810
Свідоцтво торговельну марку № 242289 (заявка m201622478): аукціони від 1 гривні
*242289 m201622478
Свідоцтво торговельну марку № 121696 (заявка m200817720): еженедельная газета покупателя
*121696 m200817720
Свідоцтво торговельну марку № 130576 (заявка m200911735): bk; вк
*130576 m200911735
Свідоцтво торговельну марку № 209319 (заявка m201411423): помогаем продавать
*209319 m201411423
Свідоцтво торговельну марку № 124384 (заявка m200802657): газета нашего города
*124384 m200802657
Свідоцтво торговельну марку № 242286 (заявка m201622472): аукционы от 1 гривны
*242286 m201622472
Свідоцтво торговельну марку № 182963 (заявка m201301615): каждая газета мечтает стать бесплаткой
*182963 m201301615
Свідоцтво торговельну марку № 180607 (заявка m201221832): подал. продал.
*180607 m201221832
Свідоцтво торговельну марку № 155943 (заявка m201109902): online
*155943 m201109902
Свідоцтво торговельну марку № 143219 (заявка m200911640): газета эффективной рекламы
*143219 m200911640
Свідоцтво торговельну марку № 153373 (заявка m201101460): городской курьер
*153373 m201101460
Свідоцтво торговельну марку № 95463 (заявка m200615950): ва.банкъ; вабанкъ; ва-банк
*95463 m200615950
Свідоцтво торговельну марку № 137652 (заявка m200905611): приём частных объявлений; прием
*137652 m200905611
Свідоцтво торговельну марку № 134812 (заявка m200917277): besplatka
*134812 m200917277
Свідоцтво торговельну марку № 101891 (заявка m200715084): городской курьер
*101891 m200715084
Свідоцтво торговельну марку № 278937 (заявка m201820960): знайди свій дім
*278937 m201820960
Свідоцтво торговельну марку № 100732 (заявка m200714097): региональная еженедельная газета; вести луганска; экспресс вести
*100732 m200714097
Свідоцтво торговельну марку № 117308 (заявка m200806839): ярмарка
*117308 m200806839
Свідоцтво торговельну марку № 117271 (заявка m200722312): ценная газета
*117271 m200722312
Свідоцтво торговельну марку № 125868 (заявка m200817547): еженедельная городская газета покупателя
*125868 m200817547
Свідоцтво торговельну марку № 124393 (заявка m200807308): объявления лучше всех
*124393 m200807308
Свідоцтво торговельну марку № 106171 (заявка m200721630): экстра м; m
*106171 m200721630
Свідоцтво торговельну марку № 263969 (заявка m201722162): programmatic
*263969 m201722162
Свідоцтво торговельну марку № 170164 (заявка m201101461): онлайн; он лайн
*170164 m201101461
Свідоцтво торговельну марку № 126315 (заявка m200906996): из номера в номер №1; n
*126315 m200906996
Свідоцтво торговельну марку № 129175 (заявка m200910804): n1; газета рекламы и объявлений №1
*129175 m200910804
Свідоцтво торговельну марку № 117603 (заявка m200814194): восточный курьер
*117603 m200814194
Свідоцтво торговельну марку № 255588 (заявка m201617114): сайт безкоштовних приватних оголошень
*255588 m201617114
Свідоцтво торговельну марку № 165249 (заявка m201203135): реклама - прямо в мозг; бесплатка
*165249 m201203135
Свідоцтво торговельну марку № 56320 (заявка 20031112408): ракурс +; pakypc +
*56320 20031112408
Свідоцтво торговельну марку № 105664 (заявка m200800578): бесплатка
*105664 m200800578
Свідоцтво торговельну марку № 102488 (заявка m200715665): народное телевидение луганщины
*102488 m200715665
Свідоцтво торговельну марку № 117323 (заявка m200807556): главная газета луганска
*117323 m200807556
Свідоцтво торговельну марку № 201237 (заявка m201401000): выгодно купить. выгодно продать.
*201237 m201401000
Свідоцтво торговельну марку № 110874 (заявка m200806786): объявлений больше всех
*110874 m200806786
Свідоцтво торговельну марку № 102944 (заявка m200715085): все для вас
*102944 m200715085
Свідоцтво торговельну марку № 112619 (заявка m200806635): газета рекламы и объявлений №1
*112619 m200806635
Свідоцтво торговельну марку № 155941 (заявка m201109899): besplatka
*155941 m201109899
Свідоцтво торговельну марку № 93911 (заявка m200619860): знать,где искать.
*93911 m200619860
Свідоцтво торговельну марку № 176664 (заявка m201209440): рекламка
*176664 m201209440