Свідоцтво на торговельну марку № 292169 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292169 (заявка m201905037): star shine shipping
(111)
Номер свідоцтва
292169
(210)
Номер заявки
m201905037
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
04.03.2029
(220)
Дата подання заявки
04.03.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Кривошея Володимир Валентинович;
Вул. Сергія Ядова, 28, кв. 126, м. Одеса, 65009 (UA)

(732)
Власники

Кривошея Володимир Валентинович;
Вул. Сергія Ядова, 28, кв. 126, м. Одеса, 65009 (UA)

(740)
Довірена особа

Скачко Валерiй Анатолiйович (№ 50);
Просп. Академіка Глушка, 21, кв. 1, м. Одеса, 65104

(750)
Адреса для листування

Скачко Валерій Анатолійович;
Просп. Академіка Глушка, 21, кв. 1, м. Одеса, 65104 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Аукціонний продаж; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; консультування з керування підприємницькою діяльністю; маркетинг; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; розповсюджування зразків; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності 

Кл.39:

Автобусне перевезення; автомобільне перевезення; брокерські послуги з фрахтування; влаштовування транспортних перевезень для туристичних турів; доставляння товарів; завантажувально-розвантажувальні роботи; зберігання на складах; зберігання; зберігання товарів; інформування про рух транспорту; інформування щодо зберігання; інформування щодо перевезення; логістика транспортна; організація послуг пасажирських перевезень для інших через інтернет-додатки; орендування складів; пасажирське перевезення; перевезення; перевезення вантажними автомобілями; перевезення подорожуючих; перевезення прогулянковими човнами; перевезення човнами; перенесення вантажу; попереднє замовляння подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; посередницькі послуги у перевезенні; послуги з перевезення під час переїзду; послуги таксі; прокат автобусів далекого прямування; прокат човнів; річкове перевезення; розвантажування вантажів; транспортне експедирування; транспортні послуги для екскурсійних турів 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 291721 (заявка m201905004): стар шайн шипінг
*291721 m201905004
Свідоцтво торговельну марку № 279733 (заявка m201818548): кілімбей
*279733 m201818548
Свідоцтво торговельну марку № 279732 (заявка m201818545): kilimbey
*279732 m201818545
Свідоцтво торговельну марку № 291722 (заявка m201905005): стар шайн шиппинг
*291722 m201905005
Свідоцтво торговельну марку № 279731 (заявка m201818544): килимбей
*279731 m201818544