Свідоцтво на торговельну марку № 301104 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 301104 (заявка m201911276): r
(111)
Номер свідоцтва
301104
(210)
Номер заявки
m201911276
(151)
Дата реєстрації знака
07.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
15.05.2029
(220)
Дата подання заявки
15.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.07.2021, бюл. № 27/2021
(731)
Заявники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІПАК.»;
Вул. Завальна, 10, корп. В, кв. 50, м. Київ, 02132 (UA)

(732)
Власники

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮНІПАК.»;
Вул. Завальна, 10, корп. В, кв. 50, м. Київ, 02132 (UA)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична Компанія «Картушин Партнерз»;
А/с 107, м. Київ, 03035 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.1:

Хімікати, призначені для використання в промисловості, науці та фотографії, а також у сільському господарстві, плодівництві та лісівництві, крім фунгіцидів, гербіцидів, інсектицидів та паразитицидів; компост, добрива, у тому числі тваринного походження; азот; азотна кислота; азотні добрива; актиній; алкалоїди; альгінати для харчової промисловості; альгінати на промислові потреби; альдегідаміак; альдегіди; америцій; аміак (леткий луг) на промислові потреби; амілацетат; аміловий спирт; амоніак безводний; ангідриди; антидетонатори до палива двигунів внутрішнього згоряння; антиоксиданти для використання у виробництві біологічно активних харчових добавок; антиоксиданти для використання у виробництві косметики; антиоксиданти для використання у виробництві фармацевтичних продуктів; антиоксиданти для використання у промисловому виробництві; арсен; арсенатна кислота; астатин; ацетат алюмінію; ацетат кальцію; ацетати (хімікати); ацетилен; ацетон; бактерициди енологічні (хімічні препарати для використання у виробництві вина); барити; барій; бензен; бензойна кислота; бензол; бентоніт; беркелій; бікарбонат натрію на хімічні потреби; бісмут азотнокислий основний на хімічні потреби; біхромат калію; біхромат натрію; боксит; борна кислота на промислові потреби; бром на хімічні потреби; вибілювальні препарати на промислові потреби; винна кислота; відновлювальні препарати для грамплатівок; відновлювачі для використання у фотографії; віражні розчини (фотографія); віражні солі (фотографія); вітерит; водень; водорості морські (добрива); вольфрамова кислота; вугільна кислота; вуглець; вуглець для фільтрів; гадоліній; газопоглиначі (хімічно активні речовини); галій; галова кислота для виробництва чорнила; галодубильна кислота; гамбір; гелі для електрофорезу; гідрати; гідроксид алюмінію; гіпосульфіти; гіпохлорит натрію; гіпс, що використовується як добриво; глинозем; гліколевий етер; гліколь; гліцериди; гліцерин на промислові потреби; глутамінова кислота на промислові потреби; глюкоза для харчової промисловості; глюкоза на промислові потреби; глюкозиди; гольмій; гормони для прискорювання достигання фруктів; горщиковий ґрунт; гуміарабік на промислові потреби; гумус; гумус для поверхневого підживлювання; деревинна маса; деревний спирт; дисульфід вуглецю; діагностичні препарати, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; діастаза на промислові потреби; діатомова земля; добавки хімічні до інсектицидів; добавки хімічні до моторного палива; добавки хімічні до фунгіцидів; добрива; добрива з рибного борошна; доломіт на промислові потреби; допоміжні рідини для використання з абразивами; дубильна деревина; дубильна кислота; дубильна кора; дубильні речовини; емалебарвильні хімікати; емульгатори; ензими для харчової промисловості; ензими на промислові потреби; ензимні препарати для харчової промисловості; ензимні препарати на промислові потреби; етиловий етер; етиловий спирт; желатин для використання у фотографії; закис азоту; закріплювальні розчини (фотографія); замазки для дерев (лісівництво); замазки для ремонтування кузовів автомобілів; захисні гази для зварювання; зволожувальні препарати для використання при вибілюванні; зволожувальні препарати для використання при забарвлюванні; зволожувальні препарати для використання у текстильній промисловості; змочувальні препарати для використання при вибілюванні; змочувальні препарати для використання при забарвлюванні; змочувальні препарати для використання у текстильній промисловості; зневоджувальні препарати на промислові потреби; ізотопи на промислові потреби; індикаторний папір для хімічних досліджувань; індикаторний папір, крім призначеного на медичні або ветеринарні потреби; іонообмінники (хімікати); ітербій; ітрій; їдкі луги; йод на промислові потреби; йод на хімічні потреби; йодатна кислота; йодид алюмінію; йодиди лужних металів на промислові потреби; йодовані білки; йодовані солі; казеїн для харчової промисловості; казеїн на промислові потреби; каїніт; калій щавлевокислий; каліфорній; каломель (хлорид ртуті); кальцинована сода; камеді (клеючі препарати) на промислові потреби; камедь трагакантова на промислові потреби; камфора на промислові потреби; карбід кальцію; карбід кремнію (сировина); карбіди; карболінеум для захисту рослин; карбонат кальцію; карбонат магнію; карбонат натрію; карбонати; картопляне борошно на промислові потреби; касіопій (лютецій); каталізатори; катеху; каустична сода на промислові потреби; керамзит для гідропонного вирощування рослин (субстрат); керамічні матеріали у формі частинок, що використовуються як фільтрувальне середовище; кетони; кисень на промислові потреби; кислоти бензольного ряду; кислоти; кислототривкі хімічні суміші; кізельгур; кінематографічні плівки сенсибілізовані неекспоновані; клейковина для харчової промисловості; клейковина на промислові потреби; колаген на промислові потреби; колодій; консерванти для бетону, крім фарб та масел; консерванти для квітів; кора мангрового дерева на промислові потреби; крем з винного каменю на хімічні потреби; кремнієорганічні сполуки; кремній; креозот на хімічні потреби; криптон; кріогенні препарати; кротоновий альдегід; крохмаль на промислові потреби; крохмальна паста (клеюча речовина), крім призначеної на канцелярські або побутові потреби; ксенон; ксилен; ксилол; культури біологічних тканин, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; кюрій; лантан; лимонна кислота на промислові потреби; літій; луги; лужні метали; лужноземельні метали; магнезит; магнітні рідини на промислові потреби; манганат; мастики для щеплювання дерев; мінеральні кислоти; молочна кислота; мурашина кислота; надсірчана кислота; натрій; нафталін; неодим; неон; нептуній; нітрат амонію; нітрати; окис барію; оксалат калію; оксалати; оксалатна кислота; оксид кобальту на промислові потреби; оксид літію; оксид ртуті; оксид свинцю; оксид сурми; оксид урану; оксид хрому; олеїнова кислота; органічний дігестат (добриво); основи (хімічні препарати); оцтовий ангідрид; пектин (фотографія); перборат натрію; перекис водню на промислові потреби; перкарбонати; персульфати; перхлорати; пікринова кислота; пірогалова кислота; плавикова кислота; пластизолі; плутоній; полоній; похідні бензену; похідні целюлози (хімікати); празеодим; препарати для видаляння накипу, крім призначених на побутові потреби; препарати для відокремлювання та відклеювання; препарати для поліпшування стану ґрунту; препарати для пом'якшування води; препарати для прискорювання процесів куховарення на промислові потреби; препарати для прояснювання; препарати для регулювання росту рослин; препарати з мікроелементами для рослин; препарати проти проростання овочів; прометій; промислові хімікати; протактиній; радій на наукові потреби; радіоактивні елементи на наукові потреби; радон; реній; рентгенівські плівки сенсибілізовані неекспоновані; речовини для пом'якшування на промислові потреби; речовини-глушники для емалей; речовини-глушники для скла; розчини соляної кислоти; розчинники для лаків; розчинники клеїв; ртуть; рубідій; саліцилова кислота; самарій; самовіражний папір (фотографія); сахарин; світлокопіювальна тканина; світлокопіювальний папір; світлочутливі пластини; себацинова кислота; селен; селітра; селітровий папір; сенсибілізована тканина для фотографії; сенсибілізований папір; сенсибілізовані пластини для офсетного друкування; сенсибілізовані плівки неекспоновані; сенсибілізовані фотографічні пластини; силікат алюмінію; силікати; сірчана кислота; сірчаний етер; сірчиста кислота; скандій; скло рідке (розчинне); солі (добрива); солі (хімічні препарати); солі аміачні; солі амонію; солі дорогоцінних металів на промислові потреби; солі на промислові потреби; солі натрію (хімічні сполуки); соляна кислота; спирт нашатирний; спирт; сполуки барію; стеаринова кислота; стронцій; субстрати для вирощування без ґрунту (сільське господарство); сульфат барію; сульфати; сульфід сурми; сульфіди; сульфімід бензойної кислоти; сульфонові кислоти; суперфосфати (добрива); сурма; сухий лід (діоксид вуглецю); талій; тальк (силікат магнію); танін; телур; тербій; тетрахлорид ацетилену; тетрахлориди; тетрахлорметан; технецій; тимол на промислові потреби; титаніт; тіокарбонілід; толуол; торій; торф (добриво); тулій; удобрювальні препарати; уран; фенол на промислові потреби; ферменти на хімічні потреби; фермій; феротипні пластини (фотографія); фероціаніди; фіксажі (фотографія); фільтрувальні матеріали з хімічних препаратів; флавоноїди (фенольні сполуки) на промислові потреби; флокулянти; формальдегід на хімічні потреби; фосфати (добрива); фосфатиди; фосфор; фосфорна кислота; фотографічні емульсії; фотографічні проявники; фотографічні сенсибілізатори; фотометричний папір; фотопапір; фотоспалахові суміші; францій; фтор; хімікати для вибілювання воску; хімікати для вибілювання жирів; хімікати для виробництва емалей, крім пігментів; хімікати для виробництва пігментів; хімікати для виробництва фарб; хімікати для відновлювання вичиненої шкіри; хімікати для відокремлювання масел; хімікати для забарвлювання скла; хімікати для запобігання утворюванню плям на тканинах; хімічні препарати для захисту винограду від хвороб; хімікати для матування скла; хімікати для очищання води; хімікати для очищання олій та масел; хімікати для розріджування крохмалю (відклеювальні речовини); хімікати, що запобігають конденсуванню; хімічні інтенсифікатори для паперу; хімічні препарати для використання у фотографії; хімічні препарати для захисту від мілдью; хімічні препарати для захисту зернових культур від сажкових хвороб; хімічні препарати для конденсування; хімічні препарати для копчення м'яса; хімічні препарати для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; хімічні препарати для наукових цілей, крім призначених для медичного або ветеринарного використання; хімічні препарати для сприяння легуванню металів; хімічні реактиви, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; хімічні речовини для видаляння твердих відкладень з поверхонь; хімічні речовини для лабораторних аналізів, крім призначених на медичні або ветеринарні потреби; хлор; хлорати; хлоргідрати; хлорид алюмінію; хлорид амонію; хлорид кальцію; хлорид магнію; хлорид паладію; хлориди; холева кислота; холодоагенти; хромати; хромова кислота; хромові галуни; хромові солі; цвіт сірковий на хімічні потреби; цезій; целюлоза; церій; цимол; ціанамід кальцію (добриво); ціаніди (прусиди); шлаки (добрива); шпінель (оксидний мінерал); штучні підсолоджувачі (хімічні препарати) 

Кл.3:

Вибілювальні препарати та інші речовини для прання; чистильні, полірувальні, очищальні та абразивні препарати; абразиви; абразивне полотно; абразивне скляне полотно; абразивний папір; аміак (леткий луг) (мийний засіб); антистатики на побутові потреби; вибілювальна сода; вибілювальні препарати на побутові потреби; вибілювальні солі; вулканічний попіл для чищення; ганчірки, просочені мийними засобами для чищення; геліотропін; гераніол; детергенти, крім призначених для використання у виробничих процесах та на медичні потреби; знебарвлювальні препарати; знежирювачі, крім призначених для використання у виробничих процесах; карбід кремнію (абразив); карбіди металів (абразиви); кора мильного дерева для миття та прання; корунд (абразив); крохмаль для надавання блиску білизні; крохмаль для прання; мило кускове туалетне; мастики протиковзні для підлоги; мийна сода для чищення; мило для яскравлення текстилю; мило кускове; мило; олії чистильні; олія скипидарна для знежирювання; осушувальні речовини для посудомийних машин; очищальні розчини; полірувальний віск; полірувальний папір; полірувальний порошок; полірувальні камені; полірувальні препарати для взуття; полірувальні препарати для меблів та підлоги; пом'якшувачі тканин для прання; пральна синька; пральні препарати; препарати для вибілювання вичиненої шкіри; препарати для видаляння воску з підлоги (очищальні препарати); препарати для видаляння іржі; препарати для видаляння лаків; препарати для видаляння лакофарбового покриття; препарати для видаляння накипу на побутові потреби; препарати для видаляння плям; препарати для видаляння політур; препарати для замочування білизни; препарати для надавання блиску (полірувальні); препарати для надавання блиску білизні; препарати для надавання блиску листю рослин; препарати для розблоковування засмічених стічних труб; препарати для розгладжування (крохмалення); препарати для сухого чищення; препарати для чищення шпалер; рідини для чищення вітрового скла; рідини протиковзні для підлоги; скипидар для знежирювання; сода лужна; стиснене повітря в контейнерах для чищення або видаляння пилу; трепел для полірування; хімікати для яскравлення барв під час прання на побутові потреби; чистильна крейда; чистильні препарати хімічні на побутові потреби; шліфувальна шкурка; шліфувальне полотно; шліфувальні камені; шліфувальні препарати 

Кл.5:

Дезінфікувальні засоби; препарати для знищування шкідників; фунгіциди, гербіциди; анестетики; мило антибактеріальне; антибактеріальні мийні засоби для рук; антисептична бавовняна вата; бактерицидні засоби; отрути бактеріальні; біологічні препарати на медичні потреби; мило дезінфікувальне; дезінфікувальні засоби для хімічних туалетів; дезінфікувальні засоби на гігієнічні потреби; інсектициди; каломель (фунгіцид); кислоти на фармацевтичні потреби; мило лікувальне; мийні засоби для собак (інсектициди); мийні засоби для тварин (інсектициди); мийні засоби для худоби (інсектициди); настоянки йоду; настоянки на медичні потреби; нутрицевтичні препарати на терапевтичні або медичні потреби; паразитициди; перекис водню на медичні потреби; пестициди; препарати з мікроорганізмів для медичного або ветеринарного використання; протипаразитарні нашийники для тварин; протипаразитарні препарати; протиспорові препарати; репеленти; репеленти для обкурювання від комах; репеленти для собак; сірчані палички (дезінфікувальні засоби); тютюнові екстракти (інсектициди); фармацевтичні препарати; фармацевтичні продукти; хімічні препарати для лікування хвороб винограду; хіміко-фармацевтичні препарати; хімічні препарати для лікування зернових культур, уражених сажковими хворобами; хімічні препарати для лікування мілдью; хімічні препарати для лікування філоксери; хімічні препарати на ветеринарні потреби; хімічні препарати на медичні потреби; хімічні препарати на фармацевтичні потреби; хімічні реактиви на медичні або ветеринарні потреби 

Кл.39:

Пакування і зберігання товарів; зберігання на складах; обгортання товарів; послуги з розливання у пляшки 

Кл.40:

Заморожування харчових продуктів; консервування харчових продуктів та напоїв; подрібнювання плодів; складальні роботи на замовлення для інших 

Кл.44:

Послуги в сільському господарстві, плодівництві та лісівництві; знищування шкідників у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги з боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 301103 (заявка m201911275): uni pack; раск
*301103 m201911275

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 305300 (заявка m201928718): сxc; схс; rr; rock; ot
*305300 m201928718
Свідоцтво торговельну марку № 305195 (заявка m201924278): proтурагент
*305195 m201924278
Свідоцтво торговельну марку № 305150 (заявка m201922478): the best; pumpkin seeds; m.a.r.; mar
*305150 m201922478
Свідоцтво торговельну марку № 305287 (заявка m201928265): hempfur; h e m p f u r
*305287 m201928265
Свідоцтво торговельну марку № 304908 (заявка m201925556): marketing bar
*304908 m201925556
Свідоцтво торговельну марку № 304797 (заявка m201919233): r2 group
*304797 m201919233
Свідоцтво торговельну марку № 304333 (заявка m202019851): fazo-r; textile
*304333 m202019851
Свідоцтво торговельну марку № 304156 (заявка m201921978): ra; apparel
*304156 m201921978
Свідоцтво торговельну марку № 303693 (заявка m201919938): b; regent clinic; в
*303693 m201919938
Свідоцтво торговельну марку № 303715 (заявка m201920266): steiner
*303715 m201920266