Свідоцтво на торговельну марку № 333655 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 333655 (заявка m202207385): ipcom roads
(111)
Номер свідоцтва
333655
(210)
Номер заявки
m202207385
(151)
Дата реєстрації знака
31.05.2023
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
30.06.2032
(220)
Дата подання заявки
30.06.2022
(441)
Дата публікації заявки
15.07.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
31.05.2023, бюл. № 22/2023
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

темно-синій;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Михайлюк Ганна Валентинівна;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054

(750)
Адреса для листування

«Михайлюк, Сороколат і партнери - патентні повірені»;
Вул. Бобруйська, 46, м. Харків, 61054 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Апарати та інструменти для записування; комп'ютерне програмне забезпечення, чисті цифрові або аналогові носії інформації для записування та зберігання даних; комп'ютери та комп'ютерні периферійні пристрої; апарати для дистанційного керування; апарати для обробляння інформації; апарати та інструменти для зважування; апаратура для аналізування, крім призначеної на медичні потреби; блоки пам'яті комп'ютера; вентилятори внутрішні охолоджуючі для комп'ютерів; вимірювальні інструменти; вимірювальні покажчики; вимірювальні прилади; вимірювальні прилади електричні; вимірювальні пристрої; випрямлячі струму; високочастотна апаратура; відгалужувальні коробки (електрика); гарнітури; екрани (фотографія); екранні заставки - скринсейвери для комп'ютерів записані або завантажні; електричне устатковання для дистанційного керування виробничими процесами; електродинамічна апаратура для дистанційного керування сигналами; електронні видання завантажні; електронні гаманці завантажні; електронні дисплеї для відображання даних у вигляді цифр; інтегральні схеми; інтерфейси для комп'ютерів; кабелепроводи електричні; кабелі електричні; картки з інтегрованими мікросхемами (смарт-картки); комп'ютери для носіння на тілі; комп'ютери квантові; комп'ютери тонкі клієнти; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерне програмне забезпечення записане; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове завантажне; комп'ютерне програмне забезпечення ігрове записане; комп'ютерні джойстики, крім призначених для відеоігор; комп'ютерні клавіатури; комп'ютерні принтери; комп'ютерні пристрої для магнітних стрічок; комп'ютерні програми завантажні; комп'ютерні програми записані; комп'ютерні програми оперативного обслуговування записані; комп'ютерні програмні додатки завантажні; комп'ютерні програмні платформи записані або завантажні; комутатори; комутаційні електричні апарати; конденсатори електричні; мікропроцесори; монітори (комп'ютерне апаратне забезпечення); монітори (комп'ютерні програми); навігаційні прилади для транспортних засобів (бортові комп'ютери); оптичні волокна (світловоди); передавачі електронних сигналів; перетворювачі електричні; плати для інтегральних схем; прилади для вимірювання відстані; програмне забезпечення комп'ютерне завантажне для керування операціями з криптовалютою за блокчейн-технологією; процесори (центральні блоки обробляння даних); пульти керування (електрика); радіопередавачі (телекомунікації); радіотелеграфні станції; радіотелефонні станції; регулівні апарати електричні; розподільні коробки (електрика); розподільні пульти (електрика); розподільні щити (електрика); сканери (апарати) для проведення автомобільної діагностики; спостерігальна апаратура, крім призначеної на медичні потреби; спостерігальні прилади; точні вимірювальні прилади; трансформатори (електрика); чипи (інтегральні схеми). 

Кл.42:

Контролювання якості та послуги з аутентифікації; проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного і програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; дизайн комп'ютерний графічний для відображання відеопроєкцій; дистанційне резервне копіювання даних; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; забезпечування віртуальними комп'ютерними системами через хмарне обчислювання; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; написання комп'ютерних кодів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; платформа як послуга (PaaS); послуги з аутентифікації користувачів, що використовують блокчейн-технологію; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації; послуги з хостингу вебсайтів; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проєктів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп'ютерних імітаційних моделей; проєктування комп'ютерних систем; прокат вебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; хостинг серверів.