Свідоцтво на торговельну марку № 308606 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308606 (заявка m201927091): ermotion; е
(111)
Номер свідоцтва
308606
(210)
Номер заявки
m201927091
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
27.09.2029
(220)
Дата подання заявки
27.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Єрмошин Сергій В'ячеславович;
Вул. Шевченка, 4, кв. 39, м. Ірпінь, Київська обл., 08200 (UA)

(732)
Власники

Єрмошин Сергій В'ячеславович;
Вул. Шевченка, 4, кв. 39, м. Ірпінь, Київська обл., 08200 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Ортинська Марія Юріївна;
А/с 17, м. Київ, 03045 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.11:

Нагрівачі повітря; обігрівачі (опалювальні апарати); опалювальні апарати електричні. 

Схожі торговельні марки

Свідоцтво торговельну марку № 306468 (заявка m201901121): community fitness motion; е
*306468 m201901121
Свідоцтво торговельну марку № 71975 (заявка 20040707491): min motion; minemotion; тіп; е
*71975 20040707491