Свідоцтво на торговельну марку № 258281 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 258281 (заявка m201710426): luxury travel solutions
(111)
Номер свідоцтва
258281
(210)
Номер заявки
m201710426
(151)
Дата реєстрації знака
10.05.2019
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
13.05.2027
(220)
Дата подання заявки
13.05.2017
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
10.05.2019, бюл. № 9/2019
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Коваль Михайло В'ячеславович;
Вул. Миколаївська, 81/48, кв. 11, м. Маріуполь, Донецька обл., 87515

(750)
Адреса для листування

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАКШЕРІ ТРЕВЕЛ СОЛЮШЕНС»;
Пров. Музейний, 10, оф. 304 А, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; послуги агентств комерційного інформування; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; аналізування собівартості; керування справами артистів-виконавців; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; вивчання ринку; визначання громадської думки; випробовування (тестування) психологічне для відбирання працівників; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; влаштовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет (посередництво); керування справами в готелях; демонстрування товарів; ділове досліджування; ділове інформування; ділове оцінювання; ділове розвідування; ділові довідки; репродукування документів; допомога в керуванні справами; досліджування ринкове; економічне прогнозування; експертування на ділову успішність; записування повідомлень (канцелярські роботи); представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; складання звітів про стан рахунків; послуги щодо зв'язків з громадськістю; розповсюджування зразків; послуги імпортно-експортних агентств; інвойсування; наймання (прокат) канцелярських машин і обладдя; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадча допомога в діловому керуванні; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування щодо керування справами; поради щодо налагоджування і керування справами; комерційна інформація і консультації для споживачів (центри підтримки споживачів); комплектування штату працівників; упорядковування (систематизування) інформації комп'ютерних баз даних; консультування фахове щодо підприємництва; консультування щодо налагоджування справ; консультування щодо штату працівників; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; машинописні роботи; написання рекламних текстів; обробляння текстів; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; оформляння вітрин; перевіряння рахунків (аудит); передплачування телекомунікаційних послуг для інших; послуги з релокації для підприємств; готування платіжних документів; складання податкових декларацій; послуги з порівнювання цін; послуги з розміщування рекламних матеріалів; послуги із укладання субдоговорів (комерційна допомога); послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); послуги секретарів; послуги стенографістів; пошук спонсорів; послуги служб працевлаштування; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування поштою; наймання (орендування) місця на рекламу; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; розклеювання (розміщування) афіш, об'яв; розсилання поштою рекламних матеріалів; сприяння продажам (посередництво); телевізійне рекламування; наймання (прокат) торговельних автоматів; наймання (прокат) фотокопіювальної техніки; послуги з фотокопіювання; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах для інших 

Кл.39:

Перевезення; пакування і зберігання товарів; влаштовування подорожей; автобусне перевезення; наймання (прокат) автомобілів; паркування автомобілів; наймання (прокат) перегонових автомобілів; автомобільне перевезення; наймання (орендування) місць на автостоянках; баржеве перевезення; буксирування; послуги з буксирування транспортних засобів у разі поломки; наймання (прокат) вагонів; перевезення суднами вантажів; послуги щодо експедирування (відправляння) вантажів; влаштовування подорожей морських; послуги водіїв; водіння транспортних засобів; водне перевезення; наймання (прокат) водолазних дзвонів; наймання (прокат) водолазних костюмів; водопостачання; розподіляння води; доставляння газет; наймання (орендування) гаражів; доставляння квітів; доставляння повідомлень; доставляння посилок; доставляння товарів; доставляння товарів поштою на замовлення; транспортні послуги для екскурсійних турів; розподіляння електричної енергії; розподіляння енергії; завантажування і розвантажування кораблів; залізничне перевезення; запускання супутників для інших; наймання (прокат) зберігальних вмістищ; фізичне зберігання даних або документів, записаних на електронних носіях; зберігання товарів на складах; інформування щодо зберігання (товарів) на складах; знімання з мілин суден; наймання (прокат) інвалідних візків; інформування про рух транспорту; інформування щодо перевезення; керування шлюзами судноплавних каналів; наймання (прокат) коней; перевезення коштовностей захищеним (броньованим) транспортом; послуги кур'єрів (доставляння повідомлень або товарів); послуги криголамів; перевезення меблів; морське перевезення; обгортання товарів; пасажирське перевезення; посередництво у перевезенні; послуги щодо перевезення; перевезення вантажними автомобілями; перевезення гужовим транспортом; перевезення і звалювання непотребу (сміття); перевезення подорожуючих; перенесення вантажу; підіймання затонулих суден; пілотування; повітряне перевезення; попереднє замовляння подорожей; супроводжування подорожуючих; попереднє замовляння місць для подорожей; попереднє замовляння транспортних засобів; поромне перевезення; посередництво в морському перевезенні; посередництво у фрахтуванні; проводіння суден (лоцманські послуги); прогулянкові човни (послуги); наймання (прокат) рефрижераторів; річкове перевезення; розвантажування вантажів; рятувальні операції (перевезення); послуги щодо рятування майна; рятування на воді; рятування суден; санітарне перевезення; наймання (орендування) складів; наймання (орендування) укритих стоянок для транспортних засобів; фрахтування (наймання) суден для перевезення вантажів; зберігання човнів; послуги таксі; трамвайне перевезення; наймання (прокат) транспортних засобів; наймання (прокат) пасажирських транспортних засобів; трубопровідне переміщування; франкування пошти; наймання (прокат) холодильників; наймання (прокат) човнів 

Кл.43:

Послуги щодо забезпечування харчами та напоями; тимчасове житло; послуги туристичних баз; послуги барів; послуги будинків для людей похилого віку; наймання (прокат) перемісних будинків; послуги готелів; попереднє замовляння місць в готелях; замовляння (бронювання) тимчасового житла; наймання (орендування) тимчасового житла; послуги агентств із забезпечування житлом (у готелях, пансіонатах); замовляння місць в пансіонатах; послуги їдалень; послуги кав'ярень; послуги кафе; послуги кафетеріїв; послуги мотелів; наймання (прокат) наметів; послуги таборів туристських; послуги пансіонатів; пансіони для тварин; послуги таборів туристських (кемпінгів); послуги щодо готування страв та напоїв і доставляння їх додому; наймання (орендування) приміщень на збори; послуги ресторанів; послуги ресторанів самообслуговування; наймання (прокат) стільців, столів, скатерок, скляного посуду; надавання приміщень в таборах відпочинку; послуги шинків чи буфетів (закладів швидкого і повсякчасного обслуговування); послуги дитячих ясел 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 258280 (заявка m201710425): лакшери тревел солюшенс
*258280 m201710425
Свідоцтво торговельну марку № 258282 (заявка m201710427): luxury travel solutions; lts; ls
*258282 m201710427
Свідоцтво торговельну марку № 258279 (заявка m201710424): лакшері тревел солюшенс
*258279 m201710424

Схожі торговельні марки