Свідоцтво на знак № 38114

Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 38114 (заявка 2002010228): бегемот

38114

2002010228

15.03.2004

15.01.2012

15.01.2002

15.03.2004, бюл. № 3/2004

Гусев Віктор Юрійович;
Вул. Озерна, 26, кв. 118, м. Київ, 209, 04209 (UA)

Калашник Олег Анатолійович;
Вул. Куйбишева, 163, кв. 41, м. Донецьк, 83012 (UA)

Гусев Віктор Юрійович;
Вул. Озерна, 26, кв. 118, м. Київ, 209, 04209 (UA)

 

Кл.1:

Хімічні продукти, призначені для використовування в промисловості, науці, фотографії, сільському господарстві, садівництві та лісівництві; необроблені синтетичні смоли, необроблені пластмаси; добрива; хімічні речовини для гасіння вогню; препарати для термообробляння і паяння металів; хімічні речовини для консервування харчових продуктів; дубильні речовини; клейкі речовини на промислові потреби; всі товари, що включені до 1 класу 

Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу 

Схожі торговельні марки