Заявка на торговельну марку № 20040808280 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № 20040808280: місто поліс
(210)
Номер заявки
20040808280
(220)
Дата подання заявки
05.08.2004
(731)
Заявники

Підприємство «Інститут розвитку міста»;
Вул. Й. Сліпого, ###, м. Львів, 79017 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

Морозюк Е. В.;
Вул. Татарська, 2 В, кв. 9, м. Київ, 107, 04107 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.16:

Папір, картон і вироби з них, що не належать до інших класів; друкована продукція; матеріали для книжкових оправ; фотографії; канцелярські товари; клеї канцелярські і побутові; товари для художників; пензлі; друкарські машинки та канцелярське обладдя (крім меблів); навчальні матеріали (крім апаратури); пластмасові матеріали для пакування (що не належать до інших класів); друкарські шрифти; друкарські кліше; всі товари, що включені до 16 класу, в тому числі: альманахи; видання друковані; газети; журнали (періодичні видання); інформаційні бюлетені; книжки; комікси 

Кл.35:

Реклама; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи; всі послуги, що включені до 35 класу, в тому числі: агентства комерційного інформування; визначання громадської думки; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; передплачування газет; ділове інформування; довідки ділові; обробляння текстів; послуги щодо огляду преси; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламування через комп'ютерну мережу 

Кл.41:

Освіта, виховування; забезпечування навчання; розваги; влаштовування спортивних і культурних заходів; всі послуги, що включені до 41 класу, в тому числі: видавання книжок (видавництва); створювання видовищ; презентації вистав; записування на відеоплівки; монтування відеострічок; створювання відеофільмів; готування радіо- і телевізійних програм; служба новин; фотографування; фоторепортажі 

Інші торговельні марки цього власника

Схожі торговельні марки