Свідоцтво на торговельну марку № 295555 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 295555 (заявка m201912144): моря и океаны
(111)
Номер свідоцтва
295555
(210)
Номер заявки
m201912144
(151)
Дата реєстрації знака
07.04.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
23.05.2029
(220)
Дата подання заявки
23.05.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.04.2021, бюл. № 14/2021
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

білий; чорний;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

Назаренко Анатолій Антонович;
А/с 233, м. Київ, 03179 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.29:

Анчоуси неживі; водорості червоні законсервовані; голотурії неживі; екстракти харчові з морських водоростей; засолена риба; ікра риб'яча оброблена; клеми (молюски) неживі; кліпфіск (солено-сушена тріска); креветки неживі; креветки пилчасті неживі; лангусти неживі; мідії неживі; муси рибні; омари неживі; оселедці неживі; раки неживі; ракоподібні неживі; риба законсервована; риба нежива; риба сімейства лососевих нежива; рибне борошно для споживання людьми; рибне філе; рибні консерви; риб'ячий клей харчовий; сардини неживі; таджин (готова страва з м'яса, риби або овочів); тунець неживий; устриці неживі; харчові продукти на основі риби; черепашки неживі; чорна ікра 

Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аукціонний продаж; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю вільнонайманих працівників; комерційне інформування та поради для споживачів (центри підтримки споживачів); комп'ютеризоване ведення справ; маркетинг; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання рекламних текстів; обробляння текстів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги щодо комерційного посередництва; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з порівнювання цін; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та замовляння послуг для інших підприємств); послуги закупівельні для інших (закуповування товарів 29 класу, а саме: анчоусів неживих,; водоростей червоних законсервованих,; голотурій неживих,; екстрактів харчових з морських водоростей,; засоленої риби,; ікри риб'ячої обробленої,; клемів (молюсків) неживих,; кліпфіск (солено-сушеної тріски),; креветок неживих,; креветок пилчастих неживих,; лангустів неживих,; мідій неживих,; мусів рибних,; омарів неживих,; оселедців неживих,; раків неживих,; ракоподібних неживих,; риби законсервованої,; риби неживої,; риби сімейства лососевих неживої,; рибного борошна для споживання людьми,; рибного філе,; рибних консервів,; риб'ячого клею харчового,; сардин неживих,; таджину (готової страви з м'яса, риби або овочів),; тунця неживого,; устриць неживих,; харчових продуктів на основі риби,; черепашок неживих,; чорної ікри та замовляння послуг для інших підприємств); послуги з фотокопіювання; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги імпортно-експортних агентств; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо роздрібного або оптового продажу товарів 29 класу, а саме: анчоусів неживих,; водоростей червоних законсервованих,; голотурій неживих,; екстрактів харчових з морських водоростей,; засоленої риби,; ікри риб'ячої обробленої,; клемів (молюсків) неживих,; кліпфіск (солено-сушеної тріски),; креветок неживих,; креветок пилчастих неживих,; лангустів неживих,; мідій неживих,; мусів рибних,; омарів неживих,; оселедців неживих,; раків неживих,; ракоподібних неживих,; риби законсервованої,; риби неживої,; риби сімейства лососевих неживої,; рибного борошна для споживання людьми,; рибного філе,; рибних консервів,; риб'ячого клею харчового,; сардин неживих,; таджину (готової страви з м'яса, риби або овочів),; тунця неживого,; устриць неживих,; харчових продуктів на основі риби,; черепашок неживих,; чорної ікри на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; розклеювання рекламних плакатів; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, товарів 29 класу, а саме: анчоусів неживих,; водоростей червоних законсервованих,; голотурій неживих,; екстрактів харчових з морських водоростей,; засоленої риби,; ікри риб'ячої обробленої,; клемів (молюсків) неживих,; кліпфіск (солено-сушеної тріски),; креветок неживих,; креветок пилчастих неживих,; лангустів неживих,; мідій неживих,; мусів рибних,; омарів неживих,; оселедців неживих,; раків неживих,; ракоподібних неживих,; риби законсервованої,; риби неживої,; риби сімейства лососевих неживої,; рибного борошна для споживання людьми,; рибного філе,; рибних консервів,; риб'ячого клею харчового,; сардин неживих,; таджину (готової страви з м'яса, риби або овочів),; тунця неживого,; устриць неживих,; харчових продуктів на основі риби,; черепашок неживих,; чорної ікри (крім їх транспортування), яке дає змогу купувати ці товари на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; сприяння продажам для інших; текстове записування інформації (офісні роботи); узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 124622 (заявка m200900601): venisa; консервные богатства
*124622 m200900601
Свідоцтво торговельну марку № 124621 (заявка m200900600): веніса; консервные богатства; behica
*124621 m200900600
Свідоцтво торговельну марку № 149255 (заявка m201008876): морской мир рыбные консервы
*149255 m201008876