Свідоцтво на торговельну марку № 149519 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 149519 (заявка m201019041): axis communications
(111)
Номер свідоцтва
149519
(210)
Номер заявки
m201019041
(151)
Дата реєстрації знака
26.12.2011
(156)
Дата продовження строку дії свідоцтва
17.12.2020
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
06.12.2020
(186)
Очікувана дата закінчення строку продовження дії свідоцтва
06.12.2030
(220)
Дата подання заявки
06.12.2010
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
26.12.2011, бюл. № 24/2011
(731)
Заявники

Аксіс АБ;
Емдалаваген 14, 223 69 Лунд, Швеція (SE)

(732)
Власники

Аксіс АБ;
Гренден 1, 223 69 Лунд, Швеція (SE)

(740)
Довірена особа

Пахаренко Антоніна Павлівна;
Вул. Пушкінська, 9, кв. 11, м. Київ, 01034

(750)
Адреса для листування

Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»;
Вул. Червоноармійська, 72, Бізнес-центр «Олімпійський», м. Київ, 03150 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.9:

Електричні апарати та інструменти для введення, обробки, передавання, збереження та виведення даних; комп'ютерні пристрої для обробляння інформації; комп'ютери та міні-комп'ютери; апаратні засоби, допоміжні пристрої, процесори, а також усі інші прилади, що використовуються разом з комп'ютерами, камерами, відеопродукцією мережі й принтерами; корпуси для камер; лінзи для камер; джерела живлення; ручки керування; ілюмінатори (крім призначених на лікарські потреби); кабелі та з'єднувачі електричні; встановлені дисплеї, а також усі інші прилади, що використовуються разом з камерами, відеопродукцією мережі, апаратурою для спостереження; сервери для друкарського обладнання; сервери для збереження даних; сервери для камер; пристрої для відеокодування; пристрої для відеодекодування; регулюючі пристрої для принтерів; перетворювачі протоколів; мультиплексори; комп'ютерні інтерфейсні плати; плати з друкованою схемою; мікросхеми; електронні пристрої, що використовуються разом з комп'ютерами або як зінтегровані частини комп'ютера чи у комп'ютерних мережах; комп'ютерні програми та програмне забезпечення; керувальне програмне забезпечення для відеопристроїв; апаратура для записування, отримування, передавання або відтворювання звуку та зображень, передавання й відтворювання інформації та зображень за допомогою глобальної мережі й/або інших мереж; апаратура для відеоспостереження; камери; цифрові камери; мережеві камери; IP- камери та веб-камери; відеомагнітофони та відеопрогравачі; мереживна відеопродукція; апаратура для контролювання доступу; пристрої для контролювання доступу; апаратура для нагляду безпеки; електричні та електронні відеопристрої для спостереження; електронні періодичні видання (завантажні); диски CD та DVD із записами матеріалів з маркетингу, технічної інформації і презентації; всі вищезазначені товари,; що не стосуються інформаційних систем керування,; таких як керування взаємовідносинами з постачальниками,; обробляння та аналізування ділової інформації,; логістики,; керування матеріальними ресурсами,; реорганізації та керування бізнес-процесами,; запроваджування автоматизації даних чи обміну даними бізнес-процесу 

Кл.35:

Посередництво в налагоджуванні бізнес-контактів та поради щодо налагоджування комерційних зв'язків, в тому числі за допомогою мережі інтернет; розповсюджування продукції на рекламні потреби; сприяння продажеві (посередництво) продукції та послуг; надавання комерційної інформації щодо баз даних стосовно продажу та придбання різноманітної продукції та послуг для інших; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; цифрових камер,; мережевих камер,; IP- камер,; пристроїв для відеокодування,; пристрої для відеодекодування,; апаратури для контролювання доступу,; комп'ютерів та комп'ютерних програм,; керувального програмного забезпечення для відеопристроїв,; допоміжних пристрої та аксесуарів для камер й комп'ютерів,; яке дозволяє покупцям зручно оглядати та купувати ці товари у магазинах оптової та роздрібної торгівлі; влаштовування виставок на комерційні потреби; послуги з постачання для інших (закуповування товарів та надавання постачальницьких послуг іншим фірмам); комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; всі вищезазначені послуги,; що не стосуються інформаційних систем керування,; таких як керування взаємовідносинами з постачальниками,; обробляння та аналізування ділової інформації,; логістики,; керування матеріальними ресурсами,; реорганізації та керування бізнес-процесами,; запроваджування автоматизації даних чи обміну даними бізнес-процесу 

Кл.41:

Навчання; освіта; забезпечування навчання та поради щодо освіти і навчання; влаштовування і проводіння конференцій, конгресів, семінарів, та симпозіумів; навчання в робочих групах; професійне орієнтування, практичний тренінг; публікування текстів, крім рекламних; надавання незавантажних мережних електронних публікацій; навчання в академіях; вручання нагород; видавання книжок (видавництва); всі вищезазначені послуги,; що не стосуються інформаційних систем керування,; таких як керування взаємовідносинами з постачальниками,; обробляння та аналізування ділової інформації,; логістики,; курування матеріальними ресурсами,; реорганізації та керування бізнес-процесами,; запроваджування автоматизації даних чи обміну даними бізнес-процесу 

Кл.42:

Інженерно-технічне експертування; розробляння апаратури електронного спостереження; консультування щодо комп'ютерної техніки, в тому числі щодо проектування комп'ютерної техніки, комп'ютерного апаратного забезпечення, комп'ютерного програмного забезпечення; послуги з відновлювання комп'ютерних програм для текстів, відео-, зображень та обробки даних; розробляння нових товарів для інших; досліджування відеоапаратури, програм для обробки зображень, систем інтеграцій та записаних комп'ютерних програм у сфері відеоспостереження, відеотехнологій; розробляння апаратури для систем контролювання доступу; розробляння комп'ютерних систем; проектування комп'ютерних систем (комп'ютерної техніки і програмного статку),; пошук і розробляння для інших нових товарів у сфері відеоспостереження,; апаратури для систем контролювання доступу,; програмного забезпечення,; програм для обробка зображень,; відеотехнологій,; обладнання для камер; інжиніринг; розробляння програмних новинок; виробниче проектування, комп'ютерне програмування, комп'ютерне системне аналізування; розробляння програмного забезпечення; обслуговування програмного забезпечення; оновлювання програмного забезпечення; наймання (прокат) програмного статку комп'ютерів; розміщування комп'ютерних веб-сайтів; підтримування та створювання веб-сайтів для інших; всі вищезазначені послуги,; що не стосуються інформаційних систем керування,; таких як керування взаємовідносинами з постачальниками,; обробляння та аналізування ділової інформації,; логістики,; керування матеріальними ресурсами,; реорганізації та керування бізнес-процесами,; запроваджування автоматизації даних чи обміну даними бізнес-процесу 

Кл.45:

Послуги щодо електронного спостереження для цілей безпеки за допомогою систем безпеки і систем контролю доступу; спостереження за охоронною сигналізацією; консультування щодо безпеки; орендування апаратів забезпечення безпеки; ліцензування програмного забезпечення, ноу-хау (правничі послуги); ліцензування інтелектуальної власності; всі вищезазначені послуги, що не стосуються інформаційних систем керування, таких як керування взаємовідносинами з постачальниками, обробляння та аналізування ділової інформації, логістики, керування матеріальними ресурсами,; реорганізації та керування бізнес-процесами, запроваджування автоматизації даних чи обміну даними бізнес-процесу 

Схожі торговельні марки