Заявка на торговельну марку № m202108780 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202108780: technologies cyber unit
(210)
Номер заявки
m202108780
(220)
Дата подання заявки
14.04.2021
(731)
Заявники
(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.42:

Прокат комп'ютерів; комп'ютерне програмування; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; графічний дизайн; контролювання якості; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; досліджування і розробляння нових товарів для інших; відновлювання комп'ютерних даних; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; аналізування комп'ютерної системи; планування розвитку міст; науково-технічне експертування; проєктування комп'ютерних систем; перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; дублювання комп'ютерних програм; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; послуги з хостингу вебсайтів; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; засівання хмар; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; прокат вебсерверів; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; консультування у сфері енергозбереження; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; оцифровування документів [сканування]; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; аналізування води; послуги наукових лабораторій; енергоаудит; консультування щодо розробляння вебсайтів; програмне забезпечення як послуга [SaaS]; консультування щодо інформаційних технологій [IT]; наукові досліджування; хостинг серверів; дистанційне резервне копіювання даних; електронне зберігання даних; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; картографічні послуги; хмарне обчислювання даних; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; технологічне консультування; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування щодо комп'ютерної безпеки; розробляння технічної документації; розблоковування мобільних телефонів; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших [послуги у сфері інформаційних технологій]; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; послуги з шифрування даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; платформа як послуга [PaaS]; розробляння комп'ютерних платформ; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; досліджування в медицині; графічний дизайн рекламних матеріалів; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків;