Свідоцтво на торговельну марку № 308570 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 308570 (заявка m201926164): key
(111)
Номер свідоцтва
308570
(210)
Номер заявки
m201926164
(151)
Дата реєстрації знака
24.11.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
12.09.2029
(220)
Дата подання заявки
12.09.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
24.11.2021, бюл. № 47/2021
(731)
Заявники

Коннов Сергій Володимирович;
Вул. Червоноармійська, 124 А, кв. 78, м. Київ, 03150 (UA)

(732)
Власники

Коннов Сергій Володимирович;
Вул. Червоноармійська, 124 А, кв. 78, м. Київ, 03150 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Меліка Ірина Євгенівна (№ 428);
Вул. Шота Руставелі, 23, оф. 3, м. Київ, 01033

(750)
Адреса для листування

Меліка Ірина Євгенівна;
Вул. Шота Руставелі, 23, оф. 3, м. Київ, 01033 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; адміністрування програм лояльності для постійних клієнтів авіакомпаній; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; веб-індексування на комерційні або рекламні потреби; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; влаштовування передплати газет для інших; влаштовування передплати телекомунікаційних послуг для інших; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою веб-сайтів; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання статистичних даних; інформування щодо підприємницької діяльності; керування діяльністю артистів-виконавців; керування діяльністю вільнонайманих працівників; керування діяльністю готелів; керування діяльністю спортсменів; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне інформування та поради для споживачів у виборі товарів і послуг; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; машинописні роботи; надавання інформації щодо комерційних та ділових контактів; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; написання біографічних довідок для інших; написання резюме для інших; написання рекламних текстів; написання сценаріїв на рекламні потреби; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; оптимізація відвідуваності веб-сайтів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування показів мод на рекламні потреби; організовування ярмарків на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; оформляння вітрин; оцінювання підприємницької діяльності; підбирання персоналу; поради щодо організовування і керування підприємницькою діяльністю; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору потенційних приватних інвесторів для підприємців, які потребують фінансування; послуги агентств комерційного інформування; послуги агентств працевлаштування; послуги експертів з ефективності підприємницької діяльності; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з керування підприємницькими проектами для об'єктів будівництва; послуги з конкурентного розвідування ринку; послуги з корпоративних комунікацій; послуги з макетування на рекламні потреби; послуги з нагадування про ділові зустрічі (офісні роботи); послуги з огляду преси; послуги з порівнювання цін; послуги з релокації для підприємств; послуги з розвідування ринку; послуги з фотокопіювання; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги зі складання графіків ділових зустрічей (офісні роботи); послуги зі створювання та керування списками подарунків; послуги із заповнювання податкової декларації; послуги імпортно-експортних агентств; послуги манекенників для рекламування або сприяння продажам; послуги рекламних агентств; послуги секретарів; послуги щодо зв'язків з громадськістю; послуги щодо комерційного лобіювання; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо оптового продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; послуги щодо роздрібного продажу завантажних музичних творів у цифровому форматі в режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних рингтонів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу завантажних та попередньо записаних музичних творів та фільмів у режимі он-лайн; послуги щодо роздрібного продажу творів мистецтва художніми галереями; послуги щодо роздрібного продажу фармацевтичних, ветеринарних і гігієнічних препаратів та товарів медичного призначення; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; приймання телефонних дзвінків для недоступних абонентів; прокат білбордів (рекламних щитів); прокат офісних машин і обладнання; прокат офісного обладнання на об'єктах коворкінгу; прокат рекламних матеріалів; прокат рекламного часу на засобах інформування; прокат торговельних автоматів; прокат торговельних стендів; прокат фотокопіювальних машин; пряме поштове рекламування; психологічне тестування для відбирання персоналу; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; репродукування документів; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних матеріалів; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; створювання рекламних фільмів; створювання телевізійних програм для продажу товарів через телемагазини; стенографування; текстове записування інформації (офісні роботи); телевізійне рекламування; телемаркетингові послуги; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.36:

Актуарні послуги; аналізування фінансове; банківські послуги; брокерські послуги на фондовому ринку; брокерські послуги щодо акцій та облігацій; брокерські послуги щодо вуглецевих кредитів; брокерські послуги щодо нерухомого майна; брокерські послуги щодо страхування; брокерські послуги щодо цінних паперів; брокерські послуги; визначання вартості ремонту (фінансове оцінювання); випускання дорожніх чеків; випускання кредитних карток; випускання цінних паперів; вкладання коштів; влаштовування фінансування для об'єктів будівництва; дистанційне банківське обслуговування; довірче керування фінансовими активами; дорадчі послуги щодо заборгованості; електронне переказування коштів; забезпечування фінансовою інформацією за допомогою веб-сайтів; зберігання у сейфах; зберігання цінностей; збирання коштів на благодійність; збирання орендної плати; інвестування капіталу; іпотечні банківські операції; керування житловим будинком; керування нерухомим майном; кліринг фінансовий; консультування щодо страхування; котирування біржове; кредитування під заставу; морське страхування; надавання знижок іншим особам у закладах-учасниках, за умови використання членської картки; надавання позик (фінансування); надавання позик з розстроченням платежу; надавання поручительств; обмінювання грошей; обробляння платежів за дебетовими картками; обробляння платежів за кредитними картками; організовування збору коштів; орендування житла (квартир); орендування нерухомого майна; орендування офісів (нерухомого майна); орендування офісів для коворкінгу; орендування сільськогосподарських ферм; оцінювання антикваріату; оцінювання марок; оцінювання нерухомого майна; оцінювання предметів нумізматики; оцінювання творів мистецтва; оцінювання у сфері оподаткування; оцінювання ювелірних виробів; перевіряння дійсності чеків; позичання під заставу; послуги агентств із забезпечування житлом (квартирами); послуги агентств нерухомого майна; послуги бюро кредитних історій; послуги взаємних фондів; послуги з надавання фінансових гарантій; послуги з фінансування; послуги колекторських агентств; послуги ощадних банків; послуги резервних фондів; страхове інформування; страхування; страхування від нещасних випадків; страхування від пожеж; страхування життя; страхування здоров'я; факторингові операції; фінансове інформування; фінансове керування; фінансове керування виплатами з відшкодовування витрат для інших; фінансове консультування; фінансове оцінювання витрат на розробляння родовищ у нафтовій, газовій та гірничій промисловостях; фінансове оцінювання вовни; фінансове оцінювання лісу на пні; фінансове оцінювання щодо запитів про подання комерційних пропозицій; фінансове оцінювання щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; фінансове оцінювання щодо страхування, банківських операцій, нерухомого майна; фінансове спонсорство; фінансові досліджування; фінансові послуги з митної брокерської діяльності; фінансові послуги клірингових установ; фінансові послуги щодо купівлі товарів із розстроченням платежу; фінансові послуги щодо лізингу майна з правом його купівлі; фінансові послуги щодо ліквідування фірм; фінансові послуги щодо пенсійного забезпечування. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 308569 (заявка m201926161): key property
*308569 m201926161
Свідоцтво торговельну марку № 276516 (заявка m201809363): mr.first; mr first
*276516 m201809363
Свідоцтво торговельну марку № 276517 (заявка m201809364): містер фьост
*276517 m201809364
Свідоцтво торговельну марку № 218146 (заявка m201508565): еко-ферма; бобриця
*218146 m201508565
Свідоцтво торговельну марку № 206907 (заявка m201409540): киевское арт кафе на воздвиженке таганка
*206907 m201409540
Свідоцтво торговельну марку № 38394 (заявка 2002032404): коннов; коммуникабельность; ответственность; новаторство; незаменимость; обаяние; всемирная известность
*38394 2002032404
Свідоцтво торговельну марку № 195250 (заявка m201318993): grafski-keks
*195250 m201318993
Свідоцтво торговельну марку № 44606 (заявка 2002075902): ір; ip
*44606 2002075902
Свідоцтво торговельну марку № 221852 (заявка m201516381): taffi
*221852 m201516381
Свідоцтво торговельну марку № 210350 (заявка m201409996): галерея высоцкий
*210350 m201409996
Свідоцтво торговельну марку № 33482 (заявка 2001074639): инфоправо
*33482 2001074639
Свідоцтво торговельну марку № 202155 (заявка m201323652): галерея высоцкий
*202155 m201323652
Свідоцтво торговельну марку № 277999 (заявка m201729346): bobritsa dacha
*277999 m201729346
Свідоцтво торговельну марку № 198765 (заявка m201318990): vysotsky-gallery
*198765 m201318990
Свідоцтво торговельну марку № 203593 (заявка m201409457): taganka
*203593 m201409457
Свідоцтво торговельну марку № 33483 (заявка 2001074640): законотека
*33483 2001074640
Свідоцтво торговельну марку № 213901 (заявка m201502139): кіфлик
*213901 m201502139
Свідоцтво торговельну марку № 151797 (заявка m201018757): ck; ск
*151797 m201018757
Свідоцтво торговельну марку № 210622 (заявка m201417750): kiflik
*210622 m201417750
Свідоцтво торговельну марку № 144101 (заявка m201007345): ваш адвокат поруч
*144101 m201007345
Свідоцтво торговельну марку № 264986 (заявка m201719354): sуконька; суконька характер твого гардеробу
*264986 m201719354
Свідоцтво торговельну марку № 198766 (заявка m201318992): grafski
*198766 m201318992
Свідоцтво торговельну марку № 35809 (заявка 2001085172): art fresh
*35809 2001085172
Свідоцтво торговельну марку № 151796 (заявка m201018756): столыпин клуб
*151796 m201018756
Свідоцтво торговельну марку № 30338 (заявка 2000104513): aquiton
*30338 2000104513
Свідоцтво торговельну марку № 206908 (заявка m201409541): таганка
*206908 m201409541
Свідоцтво торговельну марку № 264994 (заявка m201719658): бобрицький ярмарок
*264994 m201719658
Свідоцтво торговельну марку № 264997 (заявка m201719728): bobritsa music weekend
*264997 m201719728
Свідоцтво торговельну марку № 43845 (заявка 2002076015): law
*43845 2002076015
Свідоцтво торговельну марку № 221853 (заявка m201516382): таффи
*221853 m201516382
Свідоцтво торговельну марку № 216659 (заявка m201417752): кіфлик
*216659 m201417752
Свідоцтво торговельну марку № 225494 (заявка m201516608): vivien
*225494 m201516608
Свідоцтво торговельну марку № 151795 (заявка m201018755): stolypin
*151795 m201018755
Свідоцтво торговельну марку № 33481 (заявка 2001074638): lexoffice
*33481 2001074638
Свідоцтво торговельну марку № 30462 (заявка 2000125664): право; книга
*30462 2000125664
Свідоцтво торговельну марку № 205419 (заявка m201318991): vysotsky
*205419 m201318991
Свідоцтво торговельну марку № 200498 (заявка m201319142): графский кекс
*200498 m201319142
Свідоцтво торговельну марку № 30337 (заявка 2000104512): zakonline
*30337 2000104512
Свідоцтво торговельну марку № 202546 (заявка m201409456): bobritsa
*202546 m201409456
Свідоцтво торговельну марку № 205577 (заявка m201409995): кафе таганка
*205577 m201409995
Свідоцтво торговельну марку № 261018 (заявка m201705466): домик в облаках
*261018 m201705466

Схожі торговельні марки