Свідоцтво на торговельну марку № 302186 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 302186 (заявка m201925323): codimex
(111)
Номер свідоцтва
302186
(210)
Номер заявки
m201925323
(151)
Дата реєстрації знака
21.07.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
29.08.2029
(220)
Дата подання заявки
29.08.2019
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
21.07.2021, бюл. № 29/2021
(731)
Заявники

КОДІМЕКС Сп. з о.о.;
Ул. Червоних Маков 12/33 01-493 Варшава, Польща (PL)

(732)
Власники

КОДІМЕКС Сп. з о.о.;
Ул. Червоних Маков 12/33 01-493 Варшава, Польща (PL)

(740)
Довірена особа
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ІВП Група», Кістерський Кирило Арсенійович;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.8:

Ручне знаряддя для маркування та нумерації деревини; ручні інструменти для використання у лісівництві; садівниче знаряддя з ручним приводом; молотки (ручні інструменти); сільськогосподарське знаряддя з ручним приводом; ручні інструменти 

Кл.9:

Вимірювальні інструменти; інструменти для вимірювання об'єму деревини; вимірювальні пристрої для використання у лісівництві та у польових роботах; компаси; інструменти для вимірювання висоти; далекоміри; індикатори нахилу; біноклі; прилади нічного бачення; радіотелефонні станції; апарати навігаційні для системи глобального позиціонування (GPS); комп'ютери; комп'ютерне апаратне забезпечення; комп'ютерні принтери; гальванічні батареї; акумулятори електричні; зарядні пристрої для акумуляторних батарей; калібри для вимірювання деревини; метри (вимірювальні інструменти); вимірювальні прилади електричні; лазери для вимірювальних пристроїв, крім призначених на медичні потреби; завантажне прикладне програмне забезпечення для смартфонів; завантажне програмне забезпечення для використання з мобільними пристроями; прикладні програми комп'ютерного програмного забезпечення завантажні; зчитувачі штрихових кодів; оптичні зчитувачі знаків, у тому числі: оптичні зчитувачі штрихових кодів, зчитувачі QR-кодів та зчитувачі штрихових кодів інших типів; зчитувачі міток радіочастотної ідентифікації; прилади для вимірювання відстані; далекоміри лазерні; завантажні прикладні програми для мобільних пристроїв; програмне забезпечення та додатки для мобільних пристроїв; масштабні лінійки електронні (вимірювальні інструменти); вимірювальні прилади; спостерігальні прилади; бездротові телефони; точні вимірювальні прилади; далекоміри електронні; ідентифікаційні електронні етикетки (з кодом); електронні етикетки з вбудованими радіочастотними ідентифікаційними чипами; вимірювальні покажчики висоти; калібри; розсувні калібри електронні 

Кл.20:

Таблички з іменами неметалеві; коробки пластмасові; вмістини для пакування пластмасові; браслети ідентифікаційні неметалеві; етикетки пластмасові; таблички дерев'яні або пластмасові; номерні таблички дерев'яні або пластмасові; номерні таблички неметалеві 

Схожі торговельні марки