Свідоцтво на торговельну марку № 348523 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 348523 (заявка m202207406): крамниця смаку; добрянка
(111)
Номер свідоцтва
348523
(210)
Номер заявки
m202207406
(151)
Дата реєстрації знака
05.06.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
01.07.2032
(220)
Дата подання заявки
01.07.2022
(441)
Дата публікації заявки
25.07.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
05.06.2024, бюл. № 23/2024
(731)
Заявники

Денисов Сергій Борисович;
Вул. ### Дивізії, ### А/###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49033 (UA)

(732)
Власники

Денисов Сергій Борисович;
Вул. ### Дивізії, ### А/###, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49033 (UA)

(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «ІВП Група», Кістерський Кирило Арсенійович;
А/с 87, м. Київ, 01135 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Рекламування; керування справами; ділове адміністрування; канцелярські роботи, в тому числі, вивчання ринку; влаштовування виставок на комерційні або рекламні потреби; представляння продуктів через засоби комунікації з метою роздрібного продажу; публікування рекламних текстів; рекламування поштою; наймання рекламного часу на засобах інформування; послуги рекламних агентств; наймання (прокат) рекламних матеріалів; орендування місця для реклами; послуги з огляду преси; оновлювання, коригування та удосконалювання рекламних матеріалів; розповсюджування рекламних матеріалів; готування рекламних смуг; рекламування через комп'ютерну мережу; шукання відомостей (інформації, даних) в комп'ютерних файлах (для інших); адресне рекламування через комп'ютерну та телефонну мережі з використанням спеціалізованих баз даних; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; послуги з фотокопіювання; розміщування в одному місці, на користь іншим особам, інформації щодо товарів 29, 30, 31 класів та послуг 35 класу, яке дозволяє зручно купувати товари та замовляти послуги, в тому числі: у супермаркетах, торгових центрах, торгових мережах магазинів роздрібної торгівлі, з вебсторінок і через глобальну комп'ютерну мережу Інтернет. 

Інші торговельні марки цього власника

Свідоцтво торговельну марку № 348533 (заявка m202208115): добрянка
*348533 m202208115