Свідоцтво на торговельну марку № 292386 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 292386 (заявка m202013631): bike family
(111)
Номер свідоцтва
292386
(210)
Номер заявки
m202013631
(151)
Дата реєстрації знака
17.02.2021
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
09.07.2030
(220)
Дата подання заявки
09.07.2020
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
17.02.2021, бюл. № 7/2021
(731)
Заявники

Філін Євген Дмитрович;
Вул. Вітряні Гори, 10 Д, кв. 34, м. Київ, 04123 (UA)

(732)
Власники

Філін Євген Дмитрович;
Вул. Вітряні Гори, 10 Д, кв. 34, м. Київ, 04123 (UA)

(740)
Довірена особа

Гурич Олександра Володимирівна (№ 490);
Вул. Регенераторна, 4, кв. 7-436, м. Київ, 02161

(750)
Адреса для листування

Гурич Олександра Володимирівна;
Вул. Регенераторна, 4, кв. 7-436, м. Київ, 02160 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністрування програм лояльності для клієнтів; демонстрування товарів; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; маркетинг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; послуги щодо комерційного посередництва; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги імпортно-експортних агентств; представляння товарів на засобах інформування з метою роздрібного продажу; сприяння продажам для інших; сприяння продажам товарів і послуг шляхом спонсорської підтримки спортивних подій; розміщування в одному місці,; на користь іншим особам,; асортименту товарів,; а саме непродовольчих товарів (крім їх транспортування),; яке дає змогу покупцям зручно оглядати і купувати ці товари в магазини роздрібної торгівлі,; на підприємствах оптової торгівлі,; за допомогою електронних засобів,; в тому числі через вебсайти 

Кл.37:

Балансування коліс; відновлювання шин; вулканізування шин (ремонтування); забезпечування інформацією щодо ремонтування; заряджання батарей транспортних засобів; заряджання електричних транспортних засобів; змащування транспортних засобів; обслуговування на станціях транспортних засобів (заправляння пальним і технічне обслуговування); послуги з ремонтування транспортних засобів у разі поломки; послуги з ремонтування і технічного обслуговування велосипедів; послуги з ремонтування або технічного обслуговування пристроїв паркування велосипедів; технічне обслуговування і ремонтування моторних транспортних засобів; технічне обслуговування транспортних засобів; чищення транспортних засобів