Свідоцтво на торговельну марку № 343477 fbПоширити

* Свідоцтво діє

(540)
Зображення знака
Свідоцтво торговельну марку № 343477 (заявка m202205796): farm fleet; ff
(111)
Номер свідоцтва
343477
(210)
Номер заявки
m202205796
(151)
Дата реєстрації знака
07.02.2024
(181)
Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва
19.05.2032
(220)
Дата подання заявки
19.05.2022
(441)
Дата публікації заявки
08.06.2022
(450)
Дата публікації та номер бюлетеня
07.02.2024, бюл. № 6/2024
(591)
Зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються

чорний; білий; салатовий; зелений;

(731)
Заявники
(732)
Власники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності

Бєловол Світлана Анатоліївна;
Вул. Конякіна, 23, кв. 20, м. Луцьк, Волинська обл., 43026

(750)
Адреса для листування

Бєловол Світлана Анатоліївна;
Вул. Конякіна, 23, кв. 20, м. Луцьк, Волинська обл., 43026 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій від надавачів сільськогосподарської техніки в оренду; адміністративна допомога щодо запитів про подання комерційних пропозицій від користувачів щодо оренди сільськогосподарської техніки; адміністративна допомога щодо запрошень до участі у тендерних процедурах; адміністративне обробляння замовлень на купівлю; адміністративне обробляння замовлень на оренду сільськогосподарської техніки; адміністративні послуги з релокації підприємств; адміністрування програм лояльності для клієнтів; аналізування собівартості; аудит підприємницької діяльності; аудит фінансовий; аукціонний продаж; аутсорсингове адміністративне керування для компаній; бухгалтерський облік; ведення бухгалтерських книг; ведення переговорів щодо укладання угод у сфері підприємницької діяльності для інших; вивчання ринку; визначання громадської думки; виписування рахунків; готування платіжних документів; готування податкових декларацій; демонстрування товарів; демонстрування сільськогосподарської техніки, призначеної для оренди, в тому числі через мережу Інтернет; довідкові послуги у сфері підприємницької діяльності; допомога в керуванні підприємницькою діяльністю; допомога у комерційному або промисловому керуванні; дорадчі послуги для керування підприємницькою діяльністю; досліджування щодо підприємницької діяльності; економічне прогнозування; забезпечування відгуками від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування інформацією в сфері підприємницької діяльності за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією в сфері надання сільськогосподарської техніки в оренду за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією щодо запитів відносно оренди сільськогосподарської техніки за допомогою вебсайтів; забезпечування інформацією у сфері підприємницької діяльності; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів; забезпечування інформацією щодо комерційних та ділових контактів, зокрема в сфері надання та отримання сільськогосподарської техніки в оренду; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі товарів і послуг; забезпечування комерційною інформацією та порадами для споживачів у виборі сільськогосподарської техніки для оренди; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби; забезпечування рейтингами від користувачів на комерційні або рекламні потреби, зокрема серед надавачів сільськогосподарської техніки в оренду; збирання інформації у комп'ютерні бази даних; збирання інформації у комп'ютерні бази даних щодо надавачів та отримувачів послуг з оренди сільськогосподарської техніки; збирання статистичних даних; індексування вебсайтів на комерційні або рекламні потреби; керування діяльністю щодо програм з відшкодовування витрат для інших; керування підприємницькою діяльністю в перехідний період; комерційне керування ліцензуванням товарів і послуг для інших; комп'ютеризоване ведення справ; консультування з керування персоналом; консультування з керування підприємницькою діяльністю; консультування з комунікаційних стратегій щодо рекламування; консультування з комунікаційної стратегії щодо зв'язків з громадськістю; консультування з організовування підприємницької діяльності; маркетинг; маркетинг впливу; маркетинг у рамках робіт з видання програмного забезпечення; маркетинг цільовий; маркетингові досліджування; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців товарів і послуг; надавання онлайнових торговельних майданчиків для покупців та продавців послуг з надання сільськогосподарської техніки в оренду; оновлювання та ведення даних у комп'ютерних базах даних; оновлювання та ведення інформації в реєстрах; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; організовування ярмарків; орендування рекламного місця; посередницькі послуги у сфері підприємницької діяльності щодо підбору надавачів послуг з оренди сільськогосподарської техніки; послуги агентств комерційного інформування; послуги з аутсорсингу (допомога у сфері підприємницької діяльності); послуги з корпоративних комунікацій; послуги з обробляння замовлень щодо оренди сільськогосподарської техніки в режимі онлайн; послуги з оптимізації трафіку вебсайтів; послуги з порівнювання цін; послуги з розвідування ринку; послуги закупівельні для інших (закуповування товарів та послуг для інших підприємств); послуги зі зв'язків із засобами масової інформації; послуги із заповнювання податкових декларацій; послуги імпортно-експортних агентств; послуги рекламних агентств; послуги рекламні зі створювання фірмового стилю для інших; послуги секретарів; послуги щодо комерційного посередництва; послуги щодо комерційного посередництва між надавачами та отримувачами послуг з оренди сільськогосподарської техніки; пошук даних у комп'ютерних файлах для інших; пошук спонсорів; пошукова оптимізація для сприяння продажам; представляння послуг з надання сільськогосподарської техніки в оренду, в тому числі через мережу Інтернет, на комерційні або рекламні потреби; проведення комерційних заходів; публікування рекламних текстів; радіорекламування; реєстрування письмових повідомлень та даних; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування пряме поштове; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; розклеювання рекламних плакатів; розповсюджування зразків; розповсюджування рекламних матеріалів; розробляння рекламних концепцій; розслідування у сфері підприємницької діяльності; систематизування інформації у комп'ютерні бази даних; складання звітів про стан рахунків; складання індексів інформації на комерційні або рекламні потреби; складання профілю цільової аудиторії на комерційні або маркетингові потреби; служби прийому відвідувачів (офісні роботи); сприяння продажам для інших; узгоджування та укладання комерційних угод для третіх сторін; фахове консультування щодо підприємницької діяльності. 

Кл.42:

Аналізування комп'ютерної системи; відновлювання комп'ютерних даних; графічний дизайн; графічний дизайн рекламних матеріалів; дизайн візитних карток; дизайн комп'ютерний графічний для відображання відеопроєкцій; дистанційне резервне копіювання даних; досліджування в техніці; досліджування в хімії; досліджування у механіці; досліджування у сфері захисту навколишнього середовища; досліджування у сфері зварювання; досліджування у сфері телекомунікаційних технологій; досліджування у сфері технологій штучного інтелекту; досліджування у сфері фізики; дублювання комп'ютерних програм; електронне зберігання даних; електронний моніторинг інформації щодо ідентифікації особи для виявляння крадіжок персональних даних через мережу Інтернет; електронний моніторинг операцій за кредитними картками для виявляння шахрайств через мережу Інтернет; енергоаудит; забезпечування віртуальними комп'ютерними системами через хмарне обчислювання; забезпечування географічною інформацією; забезпечування інформацією щодо комп'ютерних технологій та програмування за допомогою вебсайтів; забезпечування науковою інформацією, порадами; забезпечування пошуковими засобами для інтернету; засівання хмар; інжиніринг; інсталювання комп'ютерного програмного забезпечення; інформаційно-технологічні послуги, що надаються на основі аутсорсингу; комп'ютерне програмування; конвертування даних або документів з фізичних носіїв на електронні; конвертування даних і комп'ютерних програм, крім фізичного перетворювання; консультування з комп'ютерних технологій; консультування з питань безпеки даних в телекомунікаційних мережах; консультування з телекомунікаційних технологій; консультування у сфері енергозбереження; консультування щодо безпеки в мережі Інтернет; консультування щодо безпеки даних; консультування щодо інформаційних технологій (IT); консультування щодо комп'ютерного програмного забезпечення; консультування щодо комп'ютерної безпеки; консультування щодо проєктування та розробляння комп'ютерного апаратного забезпечення; консультування щодо розробляння вебсайтів; консультування щодо штучного інтелекту; контролювання якості; криптомайнінг; майнінг криптовалют; метеорологічне інформування; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння несанкціонованого доступу або витоку даних; моніторинг комп'ютерних систем для виявляння поломок; моніторинг комп'ютерних систем за допомогою віддаленого доступу; написання комп'ютерних кодів; наукові досліджування; науково-технічне експертування; науково-технічні досліджування у сфері сільського господарства, в тому числі щодо механізації та автоматизації сільськогосподарського виробництва; науково-технічні досліджування щодо побудови патентних ландшафтів; обслуговування комп'ютерного програмного забезпечення; оновлювання комп'ютерного програмного забезпечення; оцифровування документів (сканування); перевіряння щодо придатності до експлуатації транспортних засобів; перевіряння щодо придатності до експлуатації сільськогосподарської техніки; платформа як послуга (PaaS); послуги з аутентифікації користувачів, що використовують блокчейн-технологію; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології для виконання комерційних операцій в електронній торгівлі; послуги з аутентифікації користувачів, що використовують технології єдиного входу до онлайнових програмних додатків; послуги з дизайну логотипів; послуги з комп'ютерного програмування для обробляння інформації; послуги з програмної інженерії для обробляння інформації; послуги з хостингу вебсайтів; послуги з шифрування даних; послуги картографічного або термографічного вимірювання за допомогою дрона; послуги наукових лабораторій; послуги технологічні консультаційні з цифрової трансформації; послуги фахівців з хімії; послуги щодо захисту від комп'ютерних вірусів; проведення досліджень технічних проєктів; програмне забезпечення як послуга (SaaS); проєктування комп'ютерних імітаційних моделей; проєктування комп'ютерних систем; проєктування комп'ютерного програмного забезпечення; проєктування прототипів; прокат вебсерверів; прокат комп'ютерів; прокат комп'ютерного програмного забезпечення; прокат лічильників для обліку споживання енергії; прокат устатковання для дата-центрів; промисловий дизайн; розблоковування мобільних телефонів; розробляння відео- та комп'ютерних ігор; розробляння комп'ютерних платформ; розробляння програмного забезпечення в рамках робіт з видання програмного забезпечення; розробляння технічної документації; розслідування цифрові криміналістичні у сфері комп'ютерних злочинів; створювання та обслуговування вебсайтів для інших; створювання та розробляння каталогів інформації на основі вебсайтів для інших (послуги у сфері інформаційних технологій); технологічне консультування; топографічне знімання; хімічний аналіз; хостинг серверів; художнє оформляння (промисловий дизайн). 

Кл.44:

Вирощування рослин; гігієнічне та косметичне обслуговування домашніх тварин; гігієнічне та косметичне обслуговування тварин; доглядання газонів; знищування бур'янів; знищування шкідників у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; зоотерапія; компонування квітів; консультування у сфері виноградарства; консультування щодо здоров'я; ландшафтне садівництво; ландшафтний дизайн; обрізання дерев; пересаджування дерев; повітряне і поверхневе розкидання добрив та інших сільськогосподарських хімікатів; послуги з боротьби зі шкідниками у сільському господарстві, аквакультурі, плодівництві та лісівництві; послуги з відновлювання лісів; послуги з керування відновлюванням популяції диких тварин і птахів; послуги із садівництва на об'єктах громадського призначення; послуги розсадників з вирощування рослин; послуги у сфері ландшафтної архітектури; послуги щодо аквакультури; послуги щодо виноградарства; послуги щодо запліднювання in vitro; прокат вуликів; прокат садового знаряддя; прокат сільськогосподарського обладнання; прокат сільськогосподарської техніки; прокат тварин на потреби садівництва; розводіння тварин; рослинна хірургія; садівництво; садіння дерев для знижування шкідливого впливу викидів вуглекислого газу.