Заявка на торговельну марку № m202100950 fbПоширити

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202100950: що для мене почуття?; хм; бути різною, але завжди собою; відчувати; кохати; так, як вмію я; золотий вік; почуття прикрашають
(210)
Номер заявки
m202100950
(220)
Дата подання заявки
19.01.2021
(441)
Дата публікації заявки
05.02.2021
(731)
Заявники

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «АІТІ» (UA)

(740)
Довірена особа

Пікалов Сергій Юрійович

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; публікування рекламних текстів; радіорекламування; рекламні агентства; рекламування; рекламування з оплатою переходів на веб-сторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі он-лайн; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування 

Інші торговельні марки цього власника