Заявка на торговельну марку № m202100950 fbПоширити

* Триває розгляд заявки

(540)
Зображення знака
Заявка на торговельну марку № m202100950: бути різною, але завжди собою; відчувати; золотий вік; кохати; почуття прикрашають; так, як вмію я; що для мене почуття?; хм
(210)
Номер заявки
m202100950
(220)
Дата подання заявки
19.01.2021
(441)
Дата публікації заявки
05.02.2021
(731)
Заявники
(740)
Представник у справах інтелектуальної власності
(750)
Адреса для листування

ТОВ «Фірма «Сократ Лтд», Пікалов Сергій Юрійович;
А/с 247, м. Київ, 01001 (UA)

(510)
Перелік товарів і/або послуг
Кл.35:

Наймання рекламного часу на засобах інформування; написання рекламних текстів; обробляння текстів; оновлювання рекламних матеріалів; організовування виставок на комерційні або рекламні потреби; орендування рекламного місця; публікування рекламних текстів; радіорекламування; послуги рекламних агентств; рекламування; рекламування з оплатою переходів на вебсторінку за рекламним оголошенням; рекламування зовнішнє; рекламування поштою; рекламування через комп'ютерну мережу в режимі онлайн; створювання рекламних фільмів; телевізійне рекламування. 

Інші торговельні марки цього власника